PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka
adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
  70-201 Szczecin
tel./fax 91 434 56 24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl
konto: PEKAO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810

Biuro Oddziału jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00

Zakres działalności:
przyjmowanie zleceń na obsługę przewodnicką
sprzedaż książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej,
sprzedaż wydawnictw i map
przyjmowanie zgłoszeń na rajdy, złazy itp.
przyjmowanie książeczek do weryfikacji i ich wydawanie

Wyświetl większą mapę


NAJBLIŻSZE IMPREZY KÓŁ I KLUBÓW ZRZESZONYCH W ROS PTTK (wybór)

Data
Impreza
Nazwa
Organizator
Uwagi
2.07.2017
piesza
Bieszczady Ińskie (Węgorzyno - Cieszyno; 20 km)
Klub Tatrzański
więcej informacji
4.07.2017
prelekcja
"Australia" (Teresa Sadowska)
KTP "Wiercipięty"
więcej informacji
8.07.2017
piesza
100 Wycieczka "Szlakami Przodków" (PKP Morzyca -megality- Dolice; 23 km)
KTP "Wiercipięty" więcej informacji
10.07.2017
okoliczn.
Spotkanie rocznicowe przy Głazie Tadeusza Piotrowskiego
Klub Tatrzański więcej informacji
16.07.2017
piesza
Wycieczka Równikowa (organizator: Marcin Kanciała)
KTP "Wiercipięty" więcej informacji
18.07.2017
prelekcja
"Przez cztery stolice: Helsinki, Tallin, Ryga, Wilno" (Mirosław Dudziński)
KTP "Wiercipięty" więcej informacji
29.07.2017
piesza
101 Wycieczka "Szlakami Przodków" (Rutwica - Góra Wisielcza -Tuczno; 22 km
KTP "Wiercipięty" więcej informacji

26 - 27.
08.2017
piesza
Obejdziem Szczecin 2017 - marsz na 100 km
ROS PTTK
więcej informacji
08 - 10.
09.2017
rowerowa
XXX Zlot Turystów Kolarzy Województwa Zachodniopomorskiego
Kołobrzeg 2017
OW PTTK Kołobrzeg
RKTK ROS

regulamin,
zgłoszenie

Nasze kluby i koła czekają na Ciebie!   Serdecznie zapraszamy
Weź udział w jednej z imprez wymienionych powyżej lub zadzwoń do sekretariatu ROS  (tel. 91 434 56 24), by uzyskać dodatkowe informacje.

Zapraszamy wszystkich, którym nie straszne są długie dystanse na marsz pieszy
Obejdziem Szczecin 2017 -  marsz na 100 km
26-27.08.2017
Kluby i Koła działające przy Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK

KTP "Wiercipięty"
SKTKol. "Neptun"
Koło nr 39
przy PSG w Szczecinie

KT "Wkrzanie"


Klub "Kompas" STKK "88" SKP "Wodołazy" SKTKaj. "Płonia" Koło Przewodników

Szczeciński Klub
Turystyki Kwalifikowanej
Klub Turystyczny
"Sami Swoi"
Klub PTTK
Ziemi Pyrzyckiej
Szkolne Koła
Krajoznawczo-Turystyczne