Zachęcamy do opłacania składek członkowskich za 2020 r.
Można to uczynić odwiedzając biuro naszego Oddziału w niżej podanych godzinach lub wpłacając kwotę składki na konto ROS PTTK:  03 1240 3813 1111 0000 4375 6810 (na  blankiecie wpłaty/przelewu w rubryce "tytułem" proszę podać swoje imie i nazwisko oraz rok, za który dokonywana jest wpłata (np. "Jan Kowalski, składka za 2020")). Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.
Uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2020


PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka
adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
  70-201 Szczecin
tel./fax 91 434 56 24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl
konto: PEKAO S.A. I O/Szczecin 03 1240 3813 1111 0000 4375 6810

Godziny pracy biura ROS PTTK przy ul. Wyszyńskiego 10:
- wtorek        14.30 - 16.30
- środa          14.30 - 16.30
- czwartek     14.30 - 16.30
- piątek          14.30 - 16.30

zakres działalności:
przyjmowanie zleceń na obsługę przewodnicką
sprzedaż książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej,
sprzedaż wydawnictw i map
przyjmowanie zgłoszeń na rajdy, złazy itp.
przyjmowanie książeczek do weryfikacji i ich wydawanie

Zapraszamy na Rajd Szlakami Polskiego Szczecina w dniu 25.04.2021

NAJBLIŻSZE IMPREZY KÓŁ I KLUBÓW ZRZESZONYCH W ROS PTTK (wybór)
Data
Impreza
Nazwa
Organizator
Uwagi
W związku z epidemią, szczegółowych informacji o poszczególnych imprezach turystycznych prosimy szukać na stronach internetowych ich organizatorów.


Kluby i Koła działające przy Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK
KTP "Wiercipięty"
SKTKol. "Neptun"
Koło nr 39
przy PSG w Szczecinie

KT "Wkrzanie"

.a


Klub "Kompas" STKK "88" SKP "Wodołazy" Klub PTTK
Sobotoaktywni Goleniów
Koło Przewodników

Klub Turystyczny
"Sami Swoi"
Klub PTTK
Ziemi Pyrzyckiej
Szczeciński Klub Turystyki Kajakowej "Płonia"
Szkolne Koła
Krajoznawczo-Turystyczne