PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka
adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
  70-201 Szczecin
tel./fax 91 434 56 24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl
konto: PEKAO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810

Biuro Oddziału jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00

Zakres działalności:
przyjmowanie zleceń na imprezy turystyczne krajowe, obsługa przewodnicka i pilotażowa
sprzedaż książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej,
sprzedaż wydawnictw i map
przyjmowanie zgłoszeń na rajdy, złazy itp.
przyjmowanie książeczek do weryfikacji i ich wydawanie

Wyświetl większą mapę


NAJBLIŻSZE IMPREZY KÓŁ I KLUBÓW ZRZESZONYCH W ROS PTTK (wybór)

Data
Impreza
Nazwa
Organizator

3.09.2016
piesza
Letnia Zabawa i Sławoszewska Zjawa (Głębokie -Pilchowo -Bartoszewo (10 km)
Klub "Wkrzanie"
więcej informacji
4.09.2016
piesza
178 Rajd Promienisty (Police - Trzeszczyn - Stare Leśno - Pilchowo; 12 km)
KTP "Wiercipięty"
więcej informacji
6.09.2016
prelekcja
Gruzja (Olgierd Wacławik)
KTP "Wiercipięty" więcej informacji
16-18.09.2016
kolarska
XXIX Wojewódzki Zlot Turystów Kolarzy (szczegóły: - patrz ramka niżej)


17.09.2016
piesza
Rajd na raty wokół Szczecina - etap I (Jasienica - Tanowo; 14 km)
KTP "Wiercipięty" więcej informacji
20.09.2016
prelekcja
Dawne polskie kresy wschodnie (Olgierd Wacławik)
KTP "Wiercipięty" więcej informacji
25.09.2016
piesza,
rowerowa
41 Złaz Turystyczny im. Stefana Kaczmarka „Taty”
ROS
więcej informacjiZapraszamy do zapoznania się z regulaminem
41 Złazu Turystycznego im. Stefana Kaczmarka
25 września 2016 r.Klub Turystów Pieszych "Wiercipięty"
  zaprasza na nowy cykl wycieczek:
RAJD NA RATY WOKÓŁ SZCZECINA
(wrzesień 2016 - czerwiec 2017)Nasze kluby i koła czekają na Ciebie!   Serdecznie zapraszamy
Weź udział w jednej z imprez wymienionych powyżej lub zadzwoń do sekretariatu ROS  (tel. 91 434 56 24), by uzyskać dodatkowe informacje.
Kluby i Koła działające przy Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK

KTP "Wiercipięty"
SKTKol. "Neptun"
Koło nr 39
przy PSG w Szczecinie

KT "Wkrzanie"


Klub "Kompas" STKK "88" SKP "Wodołazy" SKTKaj. "Płonia" Koło Przewodników

Szczeciński Klub
Turystyki Kwalifikowanej
Klub Turystyczny
"Sami Swoi"
Klub PTTK
Ziemi Pyrzyckiej
Szkolne Koła
Krajoznawczo-TurystyczneZapraszamy do zapoznania się
z Kalendarzem Imprez
Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK
na rok 2016
Zapraszamy do zapoznania się
z wynikamizdjęciami z podsumowania
XVIII Edycji Konkursu na Najaktywniejsze
Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
w roku szkolnym 2014/15