35

"GRYF POMORSKI 2011''W dniach 27 - 28 sierpnia 2011 r.
PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka 
i  Turystyczno - Krajoznawczy Klub InO  „KOMPAS”
zapraszają wszystkich chętnych na Zlot.Jest to impreza dla wytrwałych piechurów (indywidualna, dzienno - nocna)
 polegająca na przebyciu marszem wyznaczonej trasy w określonym limicie czasu:
100 km - 24 godziny,  75 km - 18 godzin, 50 km - 12 godzin
Honorowy Patronat:

Starosta Powiatu                      Pan Leszek Guździoł
Burmistrz Gminy Police             Pan Władysław Diakun                  

Zlot odbywa się dzięki finansowemu wsparciu:
Starostwa Powiatowego  w Policach,  Urzędu Miejskiego  w Policach

START:       IV Liceum Ogólnokształcące   w Szczecinie ul. Św. Kingi   2
META:        Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach ul. Sikorskiego 8
Miejsce Zlotu: 
   lasy Puszczy Wkrzańskiej w okolicach Szczecina i Polic
Mapy:   laminowana  Express Map  1:75000 (część niemiecka)
             lub „Okolice Szczecina” WZKart.  1:50000


PROGRAM  ZLOTU:
27.08 /sobota/       godz. 8.00 do 9.30       przyjmowanie uczestników Zlotu
                             godz. 10.00                  START
28.08 /niedziela/    godz. 12.00                   ZAKOŃCZENIE ZLOTU.
CEL  ZLOTU:     Sprawdzenie swojej wytrzymałości w długich marszach. Promowanie i prezentacja walorów turystyczno - krajoznawczych Gminy i Powiatu Police.
           
                R E G U L A M I N
ORGANIZATORZY:
PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka
Turystyczno - Krajoznawczy Klub  Imprez na Orientacją  „KOMPAS”
przy współpracy  KT „Sami Swoi” Police,  Grupy InO  „JEJ”  Police i Koła PTTK nr 39 przy placówce SG w Szczecinie

KIEROWNICTWO   ZLOTU:
    Komandor Zlotu: Marek Dzikowski
    Sędzia Główny: Jarosław Szkibiel
    Sekretariat: Ewa Dzikowska
   
ZASADY UCZESTNICTWA:
•    Startować może każdy,  kto ukończył 16 lat, ma zaprawę w turystyce pieszej  i odpowiedni stan zdrowia.
•    Niepełnoletni uczestnicy marszu muszą przedstawić przed startem pisemną zgodę rodziców na udział w marszu, a także zobowiązani są do wędrówki w zespole wspólnie z pełnoletnim uczestnikiem Zlotu.
•    Dyskwalifikacja za opuszczanie punktów kontrolnych, skracanie trasy, korzystanie ze środków transportu, oraz za bieganie.
•    Uwaga: Ze względu na przekraczanie granicy państwa wszyscy uczestnicy powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.
•    Każdy bierze udział w Zlocie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Uczestnicy Zlotu ubezpieczają się we własnym zakresie.
W razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub  strat materialnych uczestnicy Zlotu nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione, także za szkody powstałe wobec uczestników Zlotu lub też przez nich wyrządzone.
•    Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania:
     Regulaminu Zlotu, przepisów ppoż. i kodeksu ruchu drogowego (poruszanie się lewą stroną jezdni lub poboczem, własne oznakowanie i oświetlenie).
W przypadku rezygnacji z dalszego marszu należy obowiązkowo powiadomić o tym organizatorów  Zlotu (telefonicznie lub osobiście) oraz oddać kartę startową innemu uczestnikowi Zlotu
   
W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNICY ZLOTU OTRZYMUJĄ:
    Organizatorzy zapewniają transport bagażu do Tanowa.     Nie zapewniamy noclegów wstępnych i zniżek kolejowych.

Wyposażenie dodatkowe:
   Na trasie: sprawna latarka, element odblaskowy i telefon komórkowy
   Baza:   śpiwór, karimata (nocleg w warunkach turystycznych) i obuwie zastępcze.

Postanowienia końcowe:
Interpretacje Regulaminu  należą do Kierownictwa Zlotu.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka
70-415  Szczecin  al. Papieża Jana Pawła II  49a
tel./ fax.  (91) 4345624 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00
    Termin zgłoszeń i wpłat  do 19.08.2011 r.
    Dowód wpłaty należy zachować i okazać podczas zapisów.

WPISOWE:
    30 zł    -  dla członków PTTK  z opłaconą składką członkowską za 2011 rok
    35 zł    -  dla pozostałych uczestników Zlotu
    po terminie zgłoszenia (19.08.2011 r.) wpłata wzrasta o 5 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
konto    03 1240 3813 1111 0000 4375 6810   dopisek  „Gryf Pomorski”

Dojazd do miejsca startu: 

- tramwaj lini nr 8 do pętli na Gumieńcach i jeden przystanek dalej (lub dojście 300 m)  do skrzyżowania ul. Okulickiego i św. Kingi
- autobusem linii nr 60 do przystanku Kwiatowa naprzeciw kościoła.
.
.

KARTA ZGŁOSZENIA
XXXV  Ogólnopolski Kwalifikowany
 Zlot Pieszy
„GRYF POMORSKI  2011”
marsz 100km  w ciągu doby
Imię      ………………………………………………………………………….........................................................................


Nazwisko    …………………………………..……….……………………………….................................................................


PESEL  ……………………………….........................................
Kod    ................................................................................


Miejscowość  …………………………………...……………………………………...................................................................


ulica  …………………………………………………………………………………….................................................................


numer telefonu  komórkowego      ……………………………………............................................…….…………………………


numer dowódu osobistego  /paszportu/         …………………………………….………..……………….......................................


Opłacona składka członkowska PTTK za 2011r.  (wpisać tak)      ..............................................................................................  

Oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu i w Zlocie biorę udział na własną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów wewnętrznych PTTK.                                                                                                             .….…………………. dnia…………….2011 r.
                                                                        
             
                                                                                                              .......……..………………………………….......
                                                                                                                                                  podpis