SZCZECIŃSKI  KLUB  TURYSTYKI  KWALIFIKOWANEJ
 ROS PTTK

INFORMACJA   O   DZIAŁALNOŚCI

  •  Zdobywamy odznaki turystyki kwalifikowanej zależnie od indywidualnego zainteresowania członków klubu m.in.: Odznakę Turystyki Pieszej w tym Siedmiomilowe Buty, Górską Odznakę Turystyczną, Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą,  Odznakę Krajoznawczą i inne.
  •  Misją Klubu jest zdobywanie przez członków klubu umiejętności w zakresie m.in.: upowszechniania praw dziecka, samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji,  życia w zespole, asertywności, kierowania zespołem, przeciwdziałania przemocy, technik ADR –Alternatywnych  Sposobów  Rozwiązywania  Sporów.
  • Organizujemy różne imprezy w tym m.in. kilkudniowe wyjazdy z nocowaniem.
  • Członkami klubu mogą zostać dziewczęta i chłopcy w wieku 5 lat i powyżej, oczywiście, którzy lubią las, wędrówki, przygody, biwaki
  • Grupy wiekowe: I. 5 – 7 lat; II. 7 – 10 lat;    III. 10 i powyżej.
  • Zawsze przestrzegamy odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i kierujemy się zdrowym rozsądkiem.
  • Czyli krótko – naszym podstawowym celem jest kształtowanie  kompetencji społecznych członków Klubu.
  • Miejsce zbiórek: pętla autobusowa ul. Kołłątaja Manhattan wg ustalonego terminarza.

Opiekunem Klubu jest Ryszard Radke - przodownik turystyki pieszej i górskiej, harcmistrz ZHP,
członek Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy „NIEBIESKA LINIA” (PARPA).
tel. kom. 606 - 990 - 960,  e-mail: ryszardradke@wp.pl
www.sektor3.szczecin.pl/wspieramy

Ryszard Radke
Informacja o działalności statutowej Klubu oraz nota biograficzna opiekuna