Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka

Klub Turystów i Krajoznawców "SOLARTRAKT"

zaprasza dnia 3 grudnia 2011 r.

na "PIESZĄ WĘDRÓWKĘ WIECZORNĄ
"ŚWIETLIKI 2011"


Zbiórka o godz. 15.30 przy stacji PKP Szczecin Zdroje
Meta przy pomnikach przyrody: dębach Bolesława Krzywoustego
w Klęskowie przy ul. Chłopskiej około godz. 19.00

Do udziału zapraszamy grupy turystyczne, szkolne i turystów indywidualnych.

Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie i wpłata wpisowego w wysokości 1 zł od osoby
w Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK, al. Papieża Jana Pawła II 49a
w godz. 9.00 - 17.00. W wyjątkowym przypadku wpłatę można dokonać
na starcie - obowiązuje zgłoszenie telefoniczne:  91 434 56 24 lub SMSem : 791 633 310
Nauczyciele - opiekunowie grup 6. osobowych i większych zwolnieni są od opłaty.
Obowiązkowo należy zabrać latarkę, a ubrać się stosownie do aury.

Zgłoszeni uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują los loterii rajdowej.
Potwierdzenie zbiorowego uczestnictwa dokonane zostanie po dostarczeniu
organizatorom imiennej listy uczestników.

Nie uczestniczącym w imprezie świadczenia, ani zwrot wpisowego nie przysługuje.
Uczestnicy na czas imprezy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Z turystycznym pozdrowieniem
Organizatorzy