PODSUMOWANIE KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE SKKT w 2009/10 r.