PODSUMOWANIE KONKURSU

NA „NAJAKTYWNIEJSZE SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE”  w roku szkolnym 2010/2011