Ogólnopolski Kwalifikowany Zlot Pieszy
"G R Y F __P O M O R S K I" __2 0 0 5
Marsz 100 km w ciągu doby


W dniach 27 - 28 sierpnia 2005 r. Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka wraz z Turystyczno - Krajoznawczym Klubem InO "KOMPAS" zaprasza wszystkich chętnych na Ogólnopolski Kwalifikowany Zlot Pieszy "Gryf Pomorski 2005".

Jest to impreza dla wytrwałych piechurów, indywidualna, dzienno - nocna polegająca na przebyciu marszem wyznaczonej trasy w limicie czasu, istnieje obowiązek potwierdzania przejścia na punktach kontrolnych.

Limit czasu: 100 km - 24 godziny, 75 km - 18 godzin, 50 km - 12 godzin
Dyskwalifikacja za opuszczanie punktów kontrolnych, skracanie trasy, korzystanie ze środków transportu, oraz za bieganie.
Startować może każdy, kto ukończył 16 lat, ma zaprawę w turystyce pieszej i odpowiedni stan zdrowia.
Niepełnoletni uczestnicy marszu muszą przedstawić przed startem pisemną zgodę lekarza i rodziców na udział w marszu. Każdy startuje na własne ryzyko i odpowiedzialność. Uczestnicy Zlotu ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

Baza i miejsce startu: Szkoła Podstawowa w Tanowie ul. Szczecińska 31.

Miejsce Zlotu: lasy Puszczy Wkrzańskiej w okolicach Szczecina i Polic. Mapa "Okolice Szczecina" w skali 1:50000.

Ze względu na strefę przygraniczną wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości.

Program Zlotu  

Sobota 27.08.2005
godzina 9.00 - 10.15 _przyjmowanie uczestników
godzina 10.30 ______START

Niedziela 28.08.2005
godzina 12.00 _ZAKOŃCZENIE ZLOTU

Zgłoszenia i informacje:
Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka 70-415 Szczecin al. Jedności Narodowej 49a
tel./fax. (091) 434-56-24 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00 konto nr 03 1240 3813 1111 0000 4375 6810
- do 02.08.2005 dla osób ubiegających się o zniżkę PKP
- do 15.08.2005 dla pozostałych uczestników Zlotu.
Wpisowe w wysokości 15 zł, a po terminie 20 zł.