Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka

Szczecin, al. Jedności Narodowej 49 a
tel. /fax: (091) 434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl____ http://ros.pttk.pl

R E G U L A M I N

42
Młodzieżowego
Rajdu "Jesień"

15 października 2005 r.

Meta: Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Dąbska 105
czynna od 12.00 do15.00

Rajd jest organizowany dla uczczenia powstania Komisji Edukacji Narodowej
i prowadzony społecznie przez kadrę ROS PTTK im. Stefana Kaczmarka

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZRZESZONYCH JAK I NIEZRZESZONYCH W PTTK.

__

___ Mały, piętrowy budynek położony przy ulicy Dąbskiej 105 jest od 45 lat tętniącym życiem obiektem szkolnym. Stoi wpisany w codzienne życie leżących na skraju Puszczy Bukowej osiedli Klęskowo i Kijewo. Tu tworzy się historia....
___ Dnia 08.04.1960 roku przekazano piętrowy budynek, w którym 1 kwietnia rozpoczęło naukę 240 uczniów. Pierwsze lata to czas żmudnego budowania tradycji i wypracowywania obrzędów. Szkoła otrzymała numer 59, a w maju 1962 roku nadano jej imię. Wybrany przez społeczność uczniowską drogą plebiscytu patron, Bolesław Krzywousty

Patron, ostatni z szeregu wielkich Piastów Zdobywców ma stać się wzorem dla uczniów. Do odwagi, męstwa, rozumu i pracowitości patrona nawiązują słowa hymnu szkoły
___ W miarę rozwoju miasta stale rosła liczba dzieci w wieku szkolnym. W roku 1979 klasy liczyły po 50 uczniów. Konieczne stało się otwarcie punktu filialnego. W latach 1980/81 i 1981/82 powstały filie szkoły, na osiedlu Słonecznym. Sytuacja uległa poprawie, gdy rozpoczęły pracę szkoły na osiedlach Bukowym i Majowym.
___ Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było wypracowanie przez uczniów sztandaru szkoły, który otrzymała w 1984 roku. Mijały kolejne lata, a wokół szkoły wyrosły nowe osiedla. Uczniów ciągle przybywało. Lekcje odbywały się na trzy zmiany. W wyniku reformy oświaty odeszły klasy siódme i ósme, a czas pracy uległ skróceniu.
___ Zmianie uległo wyposażenie klas. Każdy uczeń pracuje przy własnym stoliku, a w klasach przybyło sprzętu i pomocy naukowych. Jasne, wielkie okna, zieleń wokół i kolorystyka szkoły stwarzają klimat ciepła i spokoju. I taka jest SP 59: przyjazna, rodzinna i ciepła. Elementem pracy szkoły są popołudniowe dyżury nauczycieli umożliwiające rodzicom indywidualne konsultacje. Także uczniowie mają możliwość rozmowy czy poprawy oceny. Mimo, że szkoła jest niewielką placówką, zawsze brała udział w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
___ Uczniowie wielokrotnie z powodzeniem uczestniczyli w konkursach recytatorskich, plastycznych czy muzycznych. Na przestrzeni lat działały tu zespoły instrumentalne i wokalne odnoszące wiele sukcesów.
___ Dużo sukcesów odnoszą uczniowie na niwie sportowej. Biorą udział zdobywając medale i puchary w zawodach lekkoatletycznych i grach zespołowych. Do tradycji należą imprezy rekreacyjno - sportowe, wycieczki krajoznawcze i rajdy turystyczne.
___Rokrocznie organizowany przez SP 59 rajd wiosenny gromadzi uczniów z pobliskich szkół. Położenie szkoły umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą zaowocowało nagrodami za wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego wielokrotnie otrzymywanego pierwszego miejsca w konkursie na najlepiej pracujące koło LOP. Na stałe wpisane w kalendarz imprez szkolnych zostały festyny ekologiczne, sprzątanie świata, akcje pomocy zwierzętom, sadzenie drzew. Uczniowie klas starszych opiekują się stawem nad Rudzianką. Wraz z rodzicami zapoczątkowano tworzenie szklonego ogródka dendrologicznego.
___Na przestrzeni czterdziestu dwu lat szkoła wypracowała wiele własnych tradycji. Najcenniejszą z nich jest niesienie uśmiechu i radości chorym dzieciom i ludziom starym. Odwiedziny z bajką i upominkiem w szpitalach, Domu Opieki Społecznej, zbiórki odzieży dla potrzebujących oraz włączenie się w akcję Orkiestry Świątecznej Pomocy to także elementy pracy szkoły. Kalendarz wypełniają dni wytężonej nauki, zabawy i imprez rekreacyjno - dydaktycznych.

Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym

___

W dniu święta całej oświaty brać turystyczna zrzeszona w ROS PTTK Szczecin życzy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych i wychowawczych, a także samych sukcesów w krzewieniu wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa oraz wiary w słowa Alberta Einsteina, że:
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia...

 

Rajd dofinansowany jest przez Urząd Miejski
i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Organizatorzy:
ROS PTTK ,SP-59, KTP Wiercipięty, STK Kol. 88, SKT Kol. Neptun , Koło Radar, Koło Nr 39 POSG , KT Wkrzanie, SKP Wodołazy, Klub Kompas, Klub Tatrzański, KTiK "Solartrakt", Oddział Wojskowy PTTK Szczecin

Komitet organizacyjny:
Komandor zlotu – Olgierd Wacławik
Kwatermistrz – Danuta Borkowska i Bogusława Pęciak
Sekretariat – Ewa Dzikowska i Elżbieta Sakowicz
Konferansjer – Józef Smolański

Media:
Ośrodek Regionalny TVP, TV Gryf, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ROS PTTK do dnia 13.10.2005 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, w środy do 18.00; wpłaty wpisowego można dokonać w siedzibie ROS PTTK lub wpłacając z dopiskiem „Rajd Jesień” na konto PKO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810 z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym.
Ilość miejsc ograniczona, możliwość przesunięć na inne trasy.

Wpisowe :

Świadczenia:

 • metalowy znaczek rajdowy
 • odcisk okolicznościowej pieczęci
 • punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej
 • nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów
 • posiłek turystyczny - jesienne jabłko
 • opiekę przodowników turystyki kwalifikowanej

 

Uczestnicy zlotu zobowiązani są do :

1. _przestrzegania regulaminu zlotu
2. _przestrzegania Karty Turysty
3. _przestrzegania Kodeksu Drogowego
4.  _przestrzegania przepisów ppoż.
5. _przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
6. _ubezpieczenia się na czas trwania rajdu (niezrzeszeni w PTTK)

 

Pozostałe uregulowania :

1. osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów
2. po wyczerpaniu limitu na dana trasę lub w innych uzasadnionych przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na trasę inną
3. konsekwencją nie stawienia się uczestników na metę lub nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w powyższych regulaminach będzie odebranie przysługujących im świadczeń rajdowych
4. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego

Konkursy na mecie rajdu (rozpoczęcie o 12.30):

 1. krajoznawczy
 2. kolarski tor przeszkód
 3. rzut kubkiem turystycznym
 4. rzut ringo do celu
 5. rzut beretem
 6. kocykówka
 7. przeciąganie liny
 8. mistrz wędki
 9. piosenki turystycznej
 10. bieg w workach
Uwaga! W konkursach biorą udział uczestnicy rajdu z opłaconym wpisowym


Zwycięzcy otrzymają drobne nagrody rzeczowe!

 

TRASY PIESZE:

1. Żydowce ul. Transportowa („Wiskord") Start o godz.9.05 , 12 km
Żydowce - ul. Mechaniczna - ul. Żyrardowska - szl. czerwony
- ul. Mistrzowska - bez szlaku - ul. Głucha - Uroczysko Mosty
- strzelnica Podjuchy- szl. czerwony - Przełęcz Trzech Braci - Bukowiec - Źródełko pod Bukowcem - Droga Dolinna - Brama Czwójdzińskiego - Dęby Krzywoustego - ul. Chłopska - ul. Smutna - meta.
Prowadzący – Alicja Busiuk

2. Osiedle Bukowe pętla Start o godz. 9.20, 11 km
Osiedle Bukowe - szl. czarny - Głaz Grońskiego - Głaz Serce - Siodło Zielawy - Bukowiec - szl. czerwony - Źródełko pod Bukowcem - Kołówko - Droga Górska - szl. żółty - Lipa Pokoju - Głaz Krajoznawców - Dęby Krzywoustego - ul. Chłopska - ul. Smutna - meta.
Prowadzący – Urszula Szajda

3. Osiedle Bukowe pętla Start o godz. 9.45, 9 km
Osiedle Bukowe - ul. Kolorowych Domów - szl. czerwony - Głaz św. Wojciech - Buk W. Lipniackiego - Grodzisko Chojna - szl. czerwony - Szwedzki Młyn - Głaz Omszały - Głaz Serce - szl. czarny - Siodło Zielawy - szl. czerwony - Słupi Głaz - bez szlaku - Głaz Słupieniec - Brama Czwójdzińskiego – szl. czarny- kapliczka - Droga Górska – szl. żółty- Dęby Krzywoustego - ul Chłopska - ul. Smutna - meta.
Prowadzący – Janusz Wesołek

4. Podjuchy Dworzec Start o godz. 9.05,
12 km

Podjuchy - ul. Walczaka - szl. czarny - ul. Smocza - szl. żółty - Psie Pole - Szwedzki Kamień - szl. czerwony - Siodło Zielawy - Słupi Głaz - Brama Czwójdzińskiego - Droga Dolinna - Dęby Krzywoustego - ul. Chłopska - ul. Smutna - meta.
Prowadzący – Mirosław Dudziński

5. Kijewo pętla Start o godz. 9.50,
9 km

Kijewo - szl. czarny - Kijewko - szl. czarny - Głaz Błażej - kapliczka - Droga Górska - szl. żółty - Dęby Krzywoustego - ul. Chłopska - ul. Smutna - meta.
Prowadzący – Waldemar Hejza

6. Klęskowo kościół ul. Kolorowych Domów Start o godz. 9.20 ,
12 km

Klęskowo - ul. Chłopska - Dęby Krzywustego - Droga Górska - szl. żółty - Głaz Krajoznawców - Lipa Pokoju - Kołówko - szl. żółty - Królewski Bruk - szl. niebieski - Kijewko - szl. niebieski - ul. Swiętochowskiego - bez szlaku - ul. Gwarna - meta.
Prowadzący – Andrzej Marcinkowski

7. Płonia „Unikon” Start o godz. 10.00, 8 km

Płonia „Unikon"- ul. A. Abrahama - ul. Uczniowska - szl. żółty - ul. Klonowa - Płonia kościół i Lipa św. Ottona - bez szlaku - ul. Mokradłowa - Kijewko – szl. niebieski - ul. Swiętochowskiego - bez szlaku - ul. Gwarna - meta.
Prowadzący – Teresa Czajka, Alicja Dudek, Sandra Saczkow i Agnieszka Watral

8. Zdroje Jez. Szmaragdowe nż Start o godz. 10.35,
6 km

Zdroje - ul. Kopalniana - jez. Szmaragdowe - szl. czarny - Skórcza Góra - szl. zielony - Grodzisko Chojna - szl. niebieski - Głaz Grońskiego - Dęby Krzywoustego - ul. Chłopska - ul. Smutna - meta.
Prowadzący – Czesław Rząsa

9. Zdroje Krzyżówka Start o godz. 6.20,
27 km

Zdroje - ul. Walecznych - Zdroje PKP - szl. niebieski - Grodzisko Chojna - szl. zielony - Szwedzki Kamień - Przełęcz Trzech Braci – szl. niebieski - Binówko - szl. zielony - Binowo - szl. żółty-Binowo wsch. - szl. niebieski - Polana Łużec - Sienna Droga - Leśna Szosa - Wygon – szl zielony - Kołowo wsch. - bez szlaku do skraju lasu - szl. żółty - Uroczysko Lwia Paszcza - Dolina Lisiego Potoku - szl. czerwony – pomnik C. L. Gene - Kijewko – szl. niebieski - ul. Swiętochowskiego – bez szlaku - ul. Gwarna – meta
Prowadzący – Marcin Kanciała

10. Trasa dowolna według regulaminu OTP

opracował: Marek Dzikowski

TRASY KOLARSKIE:

1. Start - godzina 9.00 – Siedziba ROS PTTK (Plac Lotników)
Ul. Jagiellońska – ul. Witkiewicza – ul. Derdowskiego – ul. Okulickiego – Ostoja – Rajkowo – Autostrada Poznańska – ul. Batalionów Chłopskich – ul. Sanatoryjna – ul. Pszenna – ul. Dąbska (SP-59, meta) ok. 30 km + powrót – trasę prowadzi SKTKol. "88"

2. Start - godzina 10.00 – Siedziba ROS PTTK (Plac Lotników)
Plac Żołnierza – Zamek Książąt Pomorskich (szlak „Zielona Odra”) – ul. Gdańska – most Cłowy – ul. Przestrzenna – ul. Anieli Krzywoń – ul. Pomorska – ul. Zoologiczna – ul. Dąbska (SP-59, meta) ok. 20 km + powrót – trasę prowadzi SKTKol. "Neptun"

3. Start godzina 9.45 – Osiedle Bukowe (pętla autobusowa)

Ul. Kolorowych Domów – ul. Mączna – Droga Chojnowska – Bukowiec – Binówko – Kołówko – Klęskowo - ul. Dąbska (SP-59, meta) ok. 20 km + powrót – trasę prowadzą: Sabina Byczyńska i Edmund Gorczyca (SKTKol. "88")
4. Trasa dowolna według regulaminu KOT

Opis krajoznawczy

Puszcza Bukowa - zespół lasów między południowo - wschodnimi dzielnicami Szczecina a rzeką Płonią porastający pasmo wysokich wzniesień morenowych, zwanych Wzgórzami Bukowymi. Najwyższym ich wzniesieniem jest Bukowiec– 149 m n.p.m. Na terenie Puszczy Bukowej zalega wiele głazów narzutowych (bloków skalnych) m. in. Głaz Grońskiego, Głaz Serce, Szwedzki Kamień. W części południowej występuje wiele malowniczych jezior, z których największe to jez. Glinna (76 ha) i jez. Binowskie (52 ha). Flora Wzgórz Bukowych obejmuje ok. 1250 gatunków roślin, w tym 53 gatunki podlegające całkowitej ochronie prawnej (m. in. cis pospolity, jarząb szwedzki, rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, wiciokrzew pomorski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, storczyk krwisty, buławnik wielokwiatowy). Połowę drzewostanu Puszczy stanowią drzewa ponad 80-letnie. Dominuje oczywiście buk zajmując ponad 70% powierzchni. Kilkadziesiąt najpiękniejszych drzew uznano za pomniki przyrody (dęby, buki, jesiony, daglezje).

Na terenie Puszczy utworzono Szczeciński Park Krajobrazowy o powierzchni 91 km2 (powierzchnia parku z otuliną - 209 km2), z sześcioma rezerwatami przyrody: Bukowe Zdroje, Buczynowe Wąwozy, Kołowskie Parowy, Źródliskowa Buczyna, Trawiasta Buczyna i Zdroje. W południowej części puszczy znajduje się Ogród Dendrologiczny w Glińcu z wieloma okazami egzotycznych drzew i krzewów. Wiele z nich jest największymi w Polsce (jodła olbrzymia), a dumą ogrodu był, uschnięty już niestety 40-metrowy mamutowiec (sekwoja). Bogata jest też fauna: jelenie, sarny, dziki i wiele mniejszej zwierzyny. Rzadkie gatunki (podlegające całkowitej ochronie prawnej) to m. in.: ptaki - bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, kania ruda; gady - padalec, żmija zygzakowata, zaskroniec, gniewosz plamisty; motyle - paź królowej.

Jezioro Szmaragdowe
- powierzchnia 2,5 ha, głębokość 16 m. Uznawane za jeden z najpiękniejszych zakątków Szczecina. Powstało w efekcie katastrofalnego zatopienia kopalni margli kredowych w dniu 16 lipca 1925 r. Gwałtowny przybór wody zatopił kilku górników i całe wyposażenie kopalni. Woda zawdzięcza swoją barwę dużej zawartości węglanu wapnia.

Bukowe Zdroje
- największy i najpiękniejszy rezerwat przyrody Kniei Bukowej, położony wokół dolin strumieni Chojnówka i Jeziorna. Zróżnicowane zbiorowiska leśne z dominacją buczyny pomorskiej, w dolinach łęgi i grądy.

Szwedzki Młyn
- wzmiankowany już w średniowieczu młyn wodny nad Chojnówką, będący własnością cystersów z Kołbacza. W czasie panowania Szwedów młyn prochowy, a w XIX w. młyn papierniczy oraz gospoda turystyczna będąca ulubionym miejscem wypoczynku świątecznego szczecinian. Wszystko zniszczone w czasie działań wojennych w 1945r.

Szwedzki Głaz
- eratyk (głaz narzutowy) w dolinie Chojnówki o obw. 9,7 m i wys. 1,8 m, są na nim widoczne głębokie spękania mrozowe.

Psie Pole - polanka na skrzyżowanie szlaków turystycznych (niebieskiego i żółtego). Dawniej pod rosnącym tu dębem zbierali się przed polowaniem myśliwi ze sforami psów (stąd też dąb ochrzczono nazwą Myśliwych).

Przełęcz Trzech Braci - obniżenie w głównym paśmie Wzgórz Bukowych (ok. 130 m n.p.m.). W średniowieczu granica posiadłości Szczecina, zakonu cystersów z Kołbacza oraz dóbr rycerskich z Chlebowa - stąd stały tu 3 kamienie graniczne. Według legendy w tym miejscu na podróżnych napadali trzej bracia rozbójnicy, którzy pewnego razu w walce o względy uprowadzonej dziewczyny wzajemnie się pozabijali.

Brama Czwójdzińskiego - malowniczy odcinek doliny strumienia Rudzianka między wzgórzami Słup i Przysłup. Nazwę nadano dla uczczenia pamięci Bolesława Czwójdzińskiego (1901 - 1972), jednego z pionierów polskiego krajoznawstwa i turystyki na ziemi szczecińskiej, aktualnie także patrona szkoły podstawowej nr 28 w Szczecinie Płoni.

Głaz Grońskiego
- głaz narzutowy, gnejs o obwodzie 12,.3 m i wys. 1,4 m. Symboliczny grób Stanisława Grońskiego (1907 - 1957), zaginionego w Alpach pioniera turystyki na ziemi szczecińskiej, autora pierwszego polskiego przewodnika po Puszczy Bukowej. Jego imię nadano pobliskiej szkole podstawowej nr 74.

Głaz Serce (Młyński Kamień) - szaroróżowy gnejs smalandzki o obwodzie 14,5 m i wysokości 0,5 m, zalegający przy Królewskiej Ścieżce (przy szlaku czarnym na Bukowiec)

Głaz Krajoznawców
- największy głaz narzutowy na terenie Puszczy Bukowej o obwodzie 17,5 m i wysokości 2,7 m.

Słupi Głaz
- blok różowego, różnoziarnistego granitu biotytowego o obwodzie - 8,65 m, wysokości - 1,5 m, szerokości - 3,0 m N-S, zalegający w zaroślach między Drogą Stróżną a drogą Zielawa w pobliżu ich zbiegu z Drogą Dolinną.

Klęskowo
- jedna z prawobrzeżnych dzielnic Szczecina, położona w południowo - wschodniej części miasta, w dolinie strumienia Rudzianka, na północnym skraju Wzgórz Bukowych. Stara osada słowiańska, która w XIII w. przeszła w ręce cystersów z Kołbacza. Zniszczona podczas walk w marcu 1945 r. Włączona do miasta w 1948 r. Obecnie wybudowano nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Nad doliną Rudzianki (ul. Chłopska) największy wiadukt podszczecińskiej autostrady (rozpiętość ok. 240 m, wysokość 22 m). Na krańcu Klęskowa rosną dwa potężne Dęby Bolesława Krzywoustego - obw. 640 i 620 cm - pomniki przyrody. Przy autostradzie pomnikowy buk Wojciech o obwodzie 460 cm, nazwany na cześć Wojciecha Lipniackiego (1918 - 1976), znanego działacza PTTK, krajoznawcy i autora przewodników po Kniei Bukowej.

Podjuchy
- dzielnica Szczecina położona między Odrą Wschodnią (Regalicą) i zachodnimi stokami Wzgórz Bukowych. Było to stare słowiańskie i podszczecińskie osiedle, często wymieniane w kronikach rozwoju przemysłu na tym obszarze. Wypalano tu wapno, kopano piasek, żwir, gliny, kredę a nawet węgiel brunatny.

Żydowce
- przemysłowo - willowa dzielnica Szczecina, położona na południowo - wschodnim krańcu miasta, po wschodniej stronie Regalicy, na skraju Wzgórz Bukowych. Żydowce założone zostały w XVIII wieku jako wieś z folwarkiem. Nazwa wsi pochodzi od jej właściciela Sydowa. Na początku XX w. wybudowano tu fabrykę sztucznego jedwabiu - po wojnie duże Zakłady Włókien Sztucznych „Wiskord” (w chwili obecnej zlikwidowane).