Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka
Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 49 a tel. /fax: (091) 434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl____
http://ros.pttk.plgruszka regulamin

44 Młodzieżowego
Rajdu „Jesień”

20 X 2007 r.

Zespół Szkół Nr 7 ul. Rymarska 22a Szczecin - Klucz
Meta czynna 12.00- 15.00


Rajd dofinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Patronat honorowy nad rajdem objął Dyrektor ZS nr 7  Pan Bogdan Łazarz

Rajd jest organizowany dla uczczenia powstania KEN i prowadzony społecznie przez Kadrę ROS PTTK im. Stefana Kaczmarka

Organizatorzy:
Koła i Kluby zrzeszone w ROS PTTK Szczecin, Zespól Szkól nr 7 – SKKT „Gryphus”

Komitet organizacyjny:
Komandor zlotu – Artur Kotowski
Kwatermistrz – Danuta Borkowska i Bogusława Pęciak
Sekretariat – Ewa Dzikowska i Elżbieta Sakowicz
Konferansjer – Józef Smolański

Media:
Kurier Szczeciński

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ROS PTTK do dnia 17.10.2007 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, w środy do 18.00; wpłaty wpisowego można dokonać w siedzibie ROS PTTK lub wpłacając z dopiskiem „Rajd Jesień” na konto PKO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810 z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym.

Ilość miejsc ograniczona, możliwość przesunięć na inne trasy.


Wpisowe:

 W siedzibie ROS lub przelewem na konto:
•    opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy od 10 osób – 0 zł.
•    członkowie PTTK z opłaconymi składkami – 2 zł.
•    nie zrzeszeni w PTTK – 3 zł.
•    podopieczni DD, OSW, SOSW – 0,5 zł.
Na mecie Rajdu:
•    opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy od 10 osób – 1 zł.
•    członkowie PTTK z opłaconymi składkami – 3 zł.
•    nie zrzeszeni w PTTK – 4 zł.
•    podopieczni DD, OSW, SOSW – 1 zł.

Świadczenia:
•    znaczek rajdowy
•    odcisk okolicznościowej pieczęci
•    punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej
•    nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów
•    posiłek turystyczny - jesienne jabłko
•    opiekę przodowników turystyki kwalifikowanej

Uczestnicy zlotu zobowiązani są do:

•    Przestrzegania regulaminu zlotu
•    Przestrzegania Karty Turysty
•    Przestrzegania Kodeksu Drogowego
•    Przestrzegania przepisów ppoż.
•    Przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
•    Ubezpieczenia się na czas trwania rajdu (niezrzeszeni w PTTK)

Pozostałe uregulowania:
•  Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów
•  Po wyczerpaniu limitu na daną trasę lub w innych uzasadnionych przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na trasę inną
• Konsekwencją nie stawienia się uczestników na metę lub nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w powyższych regulaminach będzie odebranie przysługujących im świadczeń rajdowych
•  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego

Konkursy na mecie zlotu (rozpoczęcie o 12.30):
1.    krajoznawczy
2.    kolarska żółwia jazda
3.    rzut lotkami do tarczy
4.    bieg sprawnościowy
5.    fotograficzny
6.    hula – hop
7.    mistrz wędki
8.    piosenki turystycznej
9.    WIELKI KONKURS LATAWCÓW
Uwaga! W konkursach biorą udział uczestnicy rajdu  z opłaconym wpisowym
Zwycięzcy otrzymają drobne nagrody rzeczowe!
latawiec

INFORMATOR KRAJOZNAWCZY - format "pdf"
informator zawiera wiadomości pomocne dla uczestników konkursu krajoznawczego,
- obowiązuje informator przygotowany na Zlot im. Stefana Kaczmarka 2007

TRASY PIESZE

TRASA Nr 1, 16 km, START godz. 8.30, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
Os. Bukowe /pętla MZK/ - ul. Chłopska- Dęby Krzywoustego - /szlak żółty/ - Głaz Krajoznawców - Kołówko - bez szlaku - Droga Zygzak- /szlak czerwony/ - Głaz Kołyska - /szlak czarny/ - Ponikwa - Czajcza Przełęcz - Sobolowa Góra - /szlak czerwony/ - Strzelnica / bez szlaku/ - Uroczysko Mosty - ul. Głucha - ul. Tlenowa-ul. Srebrna- ul. Gradowa – META
Kierownik trasy: Marcin Kanciała

TRASA Nr 2, 10 km, START godz. 10.00, szkoły gimnazjalne
Os. Bukowe /pętla MZK/- / szlak czarny / - Głaz Grońskiego - Głaz Serce - Bukowiec - /szlak czerwony/ - Przełęcz Trzech Braci - Sobolowa Góra - ul. Działdowska - ul. Mistrzowska - ul. Żyrardowska - ul. Widzewska – META
Kierownik trasy: Mirosław Dudziński

TRASA Nr 3, 12 km, START godz. 9.30, szkoły gimnazjalne
Pod i uchy / Dworzec PKP / - /szlak czarny/ - wiadukt ul. Smocza - /szlak żółty/ - Psie Pole - / szlak niebieski / - Przełęcz Trzech Braci - / szlak zielony / - Czajcza Przełęcz - /szlak czerwony/ - Sobolowa Góra - Strzelnica / bez szlaku/ - Uroczysko Mosty - ul. Głucha - ul. Mistrzowska - /szlak czerwony/ - ul. Żyrardowska - ul. Widzewska – META
Kierownik trasy: Krzysztof Marciszewski

TRASA Nr 4, 9 km, START godz. 10.00, szkoły podstawowe
Podjuchy /ul. Gwiaździsta/(przystanek MZK Złota nż) - /szlak żółty/ - Wzgórze Akademików - rezerwat „Zdroje” - wiadukt ul. Smocza - /szlak czarny/ - ul. Skalista-/ szlak żółty/ - ul. Warsztatowa- ul. Mechaniczna - ul. Gradowa – META
Kierownik trasy: Czesław Rząsa

TRASA Nr 5, 5 km, START godz. 10.50, szkoły podstawowe
Klucz /pętla MZK-Autostrada/ - /szlak czerwony/ - ul. Polarna - ul. Srebrna - / szlak żółty / - ul. Gradowa – META
Kierownik trasy: Stanisław Markiewicz i Barbara Wielecka

TRASA Nr 6, 9 km, START godz. 10.00, szkoły podstawowe
Podjuchy /Dworzec PKP/ - /szlak czarny/ - wiadukt ul. Smocza - Sobolowa Góra - /szlak czerwony/ - Strzelnica- ul. Działdowska - ul. Mistrzowska - ul. Żyrardowska - ul. Widzewska – META
Kierownik trasy: Janusz Wesołek

TRASA Nr 7, 11 km, START godz. 9.30, szkoły podstawowe
Zdroje (Jezioro Szmaragdowe) - /szlak niebieski/ - Psie Pole - Przełęcz Trzech Braci - /szlak czerwony/ - Sobolowa Góra - ul. Działdowska - /bez szlaku/ - ul. Warsztatowa - /szlak żółty/ - ul. Mechaniczna - ul. Gradowa – META
Kierownik trasy: Krystyna Wolniak

TRASA Nr 8 .TRASA SZKÓŁ ZAPRZYJAŹNIONYCH ZS 7 i NSP PRIMUS, 5 km, START godz. 10.30, szkoły podstawowe
Klucz /przystanek Transportowa, przy byłych zakładach WISKORD / – Wiskord – Kanał Ceglany – ruiny oczyszczalni – wał przeciw powodziowy wzdłuż Regalicy – Klucz PKP – Klucz pętla autobusowa 64 – META
Kierownik trasy: Edyta Majcher, prowadzący: uczniowie SP 24

Trasa nr 9 Trasa dowolna według regulaminu OTP

Opracowanie: Sławomir Bosiak (OKTP ROS Szczecin) i Artur Kotowski (trasa 9)

TRASY KOLARSKIE

1.    Start godzina 9.30 – jez. Słoneczne  (Gumieńce)
 ul. Okulickiego – Ostoja – Rajkowo – Warzymice – Przecław – Kurów – Ustowo – Autostrada Poznańska – ul. Metalowa – ul. Przodowników Pracy (meta – Zespół Szkól nr 7) ok. 30 km + powrót – trasę prowadzi SKTKol. „88”

2.     Start godzina 9.30– Siedziba ROS PTTK (Plac Lotników)
Plac Lotników – ul. Gdańska – ul. Przestrzenna – ul. Emilii Gierczak – ul. Pomorska – ul. Struga – ul. Łubinowa – ul. Pszenna – ul. Walecznych – ul. Sanatoryjna – ul. Batalionów Chłopskich – ul. Granitowa – ul. Metalowa – ul. Przodowników Pracy (meta – Zespół Szkól nr 7) ok. 28 km + powrót – trasę prowadzi SKTKol. „Neptun”

3.    Trasa dowolna według regulaminu KOT

Opracowanie: Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej w Szczecinie


lokalizacja mety rajdu

2007 rok – Rokiem Szlaków Turystycznych

Na Rajd zapraszamy wszystkich zrzeszonych jak i niezrzeszonych w PTTK

PIOSENKI DO PLECAKA

HARCERKI l HARCERZE
Czerwona róża, biały kwiat, tarara, Czerwona róża , biały kwiat.
Wędruj, harcerko, harcerko, wędruj. Wędruj, harcerko, ze mną w świat
A jakże ja mam wędrować, tarara, A jakże ja mam wędrować?
Będą się ludzie, ludzie się będą, Będą się ludzie dziwować.
A niech się ludzie dziwują
A niech się ludzie dziwują.
Harcerz z harcerką, z harcerką harcerz,
Harcerz z harcerką wędrują.
Zawędrowali w ciemny las, tarara, Zawędrowali w ciemny las.
Tutaj harcerko, harcerko tutaj, Tutaj harcerko, obóz nasz.
A kto nas tutaj obudzi, tarara,
A kto nas tutaj obudzi,
Kiedy daleko, daleko kiedy.
Kiedy daleko od ludzi.

UKRAINA
Hej, tam gdzieś znad czarnej wody siada na koń kozak miody Czule żegna się z dziewczyną jeszcze czulej z Ukrainą
Hej, hej, hej sokoły omijajcie góry, lasy, doły Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku Mój stepowy skowroneczku (Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń)
Wiele dziewcząt jest na świecie lecz najwięcej w Ukrainie Tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie Hej...
Ona jedna tam została przepióreczka Moja mata A ja tutaj w obcej stronie dniem i nocą tęsknię do niej
Żal, żal za dziewczyną za zieloną Ukrainą Żal, żal serce plącze, już jej więcej nie zobaczę
Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę pochowajcie Na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie


Parę słów o...
Każdą szkołę tworzą przede wszystkim ludzie to w wielu przypadkach wyłącznie dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu wiele z placówek oświatowych powstało i z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Tak było również w przypadku SP-24 w Kluczu. To z inicjatywy przybyłych tu po wojnie osadników postanowiono wyremontować dwa duże budynki mieszkalne przy ul. Rymarskiej nr 46/48 i przystosować je, w miarę możliwości, do potrzeb szkoły. Prace remontowe odbywały się w czynie społecznym, a potrzebne pieniądze ludzie składali w gotówce lub w produktach rolnych. Pierwsze dwie izby lekcyjne oddano do użytku w roku szkolnym 1947/48, w których uczyły się cztery klasy. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 24 w Szczecinie był pan Józef Kulpa; pierwszymi nauczycielami - St. Kulpa, G. Stępurska, G. Łuczko. Takie były trudne początki...
W ciągu tych pierwszych lat działalności szkoła była ośrodkiem i inicjatorem życia kulturalnego środowiska. Przygotowywano występy, akademie, spotkania towarzyskie.
Rok szkolny 1961/62 był rokiem przełomowym w historii szkoły, ponieważ został oddany do użytku nowoczesny budynek przy ulicy Rymarskiej 22a. Kierownictwo placówki objął mgr Wacław Gawroński. Warunki pracy i nauki zmieniły się radykalnie. Szkoła liczyła 13 gabinetów przedmiotowych, salę gimnastyczną z prysznicami, bibliotekę, stołówkę, świetlicę. Naukę podjęło ponad 600 uczniów.
W roku 1968 z okazji XX - lecia, nadano szkole imię Jana Brzechwy. Z tej też okazji placówka otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W uroczystościach tych honorowym gościem była żona poety - Janina Brzechwa.
W 1972 roku w konkursie „Cały Szczecin w kwiatach” szkoła zajęła IV miejsce, a w 1973 roku I miejsce w miejskim Konkursie Fizyki. W uznaniu zasług szkoły w krzewieniu oświaty na Ziemi Szczecińskiej władze wojewódzkie odznaczyły placówkę odznaką „Gryfa Pomorskiego”. Dekoracji sztandaru dokonano na uroczystościach jubileuszowych z okazji XXV - lecia szkoły w dniu l czerwca 1973 roku.
W roku 1976 została otwarta Izba Tradycji, w której gromadzone są dyplomy, puchary i kroniki. Stała kadra i bardzo dobra znajomość środowiska wpłynęła na sukcesy wychowawcze naszej szkoły. W tym czasie aktywnie działały: Samorząd Szkolny. Związek Harcerstwa Polskiego, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Szkolne Koło Sportowe „Olimpia”, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, Spółdzielnia Uczniowska „Miś”, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne, Liga Morska oraz liczne koła zainteresowań i koła przedmiotowe. Szkoła wypracowała własne obrzędy i tradycje, do nich należy m.in. pasowanie na ucznia klasy I, emblematy i nazwy klas, konkursy o Szczecinie i Patronie szkoły oraz dzień samorządności uczniów w Dniu Dziecka, kiedy to przekazywany jest uczniom symboliczny klucz do szkoły.
Na terenie naszej placówki przygotowywane są apele i akademie z okazji uroczystości szkolnych i państwowych. Są to imprezy organizowane z ogromnym zaangażowaniem tak ze strony dzieci jak i nauczycieli.
Nasza szkoła, co roku od chwili ogłoszenia, bierze udział we współzawodnictwie na najlepszą placówkę oświatową w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie miasta Szczecina a także województwa.
W latach 1983/84 i 1984/85 zdobyliśmy wyróżnienia na terenie miasta. W 1985/86 za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoła zajęła I miejsce na szczeblu miejskim i wojewódzkim. W roku szkolnym 1986/87 znaleźliśmy się w gronie 12 najlepszych szkół miasta Szczecina. Te sukcesy uważamy za szczególnie zaszczytne dla honoru naszej szkoły. Nasze osiągnięcia były pozytywnie oceniane także przez władze miasta Szczecina.
Uznanie to znalazło wyraz w szczególnej nagrodzie dla naszej szkoły. Był nią dar szczecińskich plastyków w postaci 20 przepięknych obrazów, które uroczyście zostały przekazane w dniu l czerwca 1987 r. naszym uczniom. Od tej chwili nasza szkoła ma zaszczyt posiadać galerię obrazów takich artystów plastyków Ziemi Szczecińskiej jak: Z. Bik, K. Dagnan Foryś, D. Grobińska - Boduń, M. Kępińska - Mielnicka, M. R. Klimczewski, Maciejewski, S. Mazurczak - Wieśniak, M. Mielnicki, L. Ordynans, R. Rolka, J. Sienkiewicz, P. Wieczorek, J. Wołoszyn, E. Wróbel, K. Wróblewska.
Dnia 21 .X. 1992 r. z żalem pożegnaliśmy Dyrektorkę SP nr 24 mgr Emilię Beyger. Swą funkcję pełniła od r. 1977 do ostatniej chwili swojego życia. Pod jej kierunkiem szkoła nasza znalazła się w czołówce najlepszych szkół miasta Szczecina i województwa. Pięciokrotnie zdobyła l miejsce w konkursie na najlepszą placówkę w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej. W wyniku konkursu, który odbył się w tymże roku szkolnym, wybrany został na dyrektora szkoły, nasz nauczyciel - mgr Bogdan Łazarz. W życiu szkoły rozpoczyna się nowy etap. Zaczyna się modernizacja obiektu, w której również aktywnie uczestniczyli rodzice.
Minione lata, to nie tylko budowa i modernizacja, to także praca dydaktyczno-wychowawcza. Uczniowie: Dariusz Ogielski (j. polski) i Mateusz Kapler (historia) zajmują czołowe miejsca w olimpiadach między gimnazjalnych. Nasi sportowcy zdobywają wiele pucharów. Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne w ostatnich latach zajmuje czołowe miejsca w wojewódzkim konkursie na „Najaktywniejsze Szkolne Koło Turystyczne”: 2004 r. – VIII miejsce, 2005 r. – III miejsce, 2006 r. – II miejsce. Najlepsi piechurzy, w prowadzonej od 2001 r. statystyce mają przekroczone 1.000 km na szlaku – Przemek Abratkiewicz – 1.143 km (absolwent od dwóch lat), Ania Cieślak – 1.115 km (tegoroczna absolwentka), Kacper Kulig – 1.077 km (uczeń kl. II gimnazjum).
W celu uatrakcyjnienia zajęć znacznie powiększyła się baza środków audiowizualnych; oprócz komputerów, do dyspozycji nauczycieli jest projektor multimedialny oraz laptop. Dbamy również o rekreację i wypoczynek uczniów, organizując biwaki, ogniska, wycieczki i wyjazdy wakacyjne. Na terenie szkoły działają różne organizacje: Samorząd Uczniowski, PCK, SKS, SKO, SKKT „Gryphus”, LOP, chór szkolny. Mamy również świetlicę, bibliotekę i czytelnię. Obecnie w szkole pracuje 32 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Nasze uczennice tak pokochały swoją szkołę, że powróciły do niej po latach, by uczyć innych.
Do tradycji szkolnych należą: ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Chłopaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Wieczór Kolęd, Zabawa Noworoczna, Dzień Seniora, Powitanie Wiosny, Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Patrona oraz liczne konkursy: ekologiczny, matematyka na wesoło, ortograficzny, czytelniczy, Mary Geniusz, współzawodnictwo klas, śpiewać każdy może.
W 1999r. - w wyniku reformy edukacji - utworzono w budynku szkoły Gimnazjum Nr 33. Po trzech latach powstał Zespół Szkół Nr 7, na który składają się SP-24 i GM 33. Konkurs na dyrektora Zespołu wygrał Pan Bogdan Łazarz..
Społeczność Szkolna


Zespół Szkół Nr 7