POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
im. Stefana Kaczmarka
Uwaga! nowa siedziba Oddziału: ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10   70-201 Szczecin


REGULAMIN
Zachodniopomorskiego Rajdu Miłośników Turystyki i Krajoznawstwa
im. Stefana KaczmarkaZadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2013

29 września 2013 r. – Polana Harcerska


regulamin rajdu w formacie "pdf"
Dlaczego zlot imienia Stefana Kaczmarka?
Stefan Kaczmarek urodził się 4 grudnia 1907 r. w miejscowości Siependorf koło Lipska. Wychował się w Wielkopolsce i tam skończył szkołę podstawową, średnią, a następnie studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Jeszcze w okresie międzywojennym podczas wędrówek pieszych poznał całą Polskę. W czasie okupacji był żołnierzem Polski Podziemnej, a po wojnie osiadł, na Pomorzu Zachodnim.
 Około 20 lat pracował społecznie w dziedzinie turystyki, głównie kolarskiej. Założył turystyczny Klub Kolarski „88” i przez wiele lat był jego prezesem. Członkowie klubu obliczyli, że poprowadził ok. 500 wycieczek rowerowych, w których wzięło udział około 10 000 osób. Niewiele było na Pomorzu Zachodnim dróg, których nie przemierzyłyby zespoły kolarskie pod przewodnictwem popularnego „Taty” (tak, bowiem powszechnie nazywano Stefana Kaczmarka). Zasłużony działacz nie tylko prowadził wycieczki po coraz to nowych trasach i szlakach, ale równocześnie uczył młodzież zasad biwakowania i rozbijania obozowisk, zasad ochrony przyrody
i jej ukochania, zapoznawał z zabytkami architektury, z historią - regionu itp. Stefan Kaczmarek był także czynnym instruktorem turystyki kolarskiej, instruktorem krajoznawstwa, strażnikiem ochrony przyrody itp. Brał czynny udział
w organizowaniu wielu największych polskich imprez turystycznych, w tym Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy, który odbył się w Moryniu w 1967 r. oraz Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej, w okolicach Szczecina
i Stargardu w 1971 r.
Nie ograniczał się do jednej formy turystyki, chętnie organizował wycieczki piesze i przez kilka lat prezesował Szczecińskiemu Klubowi Turystyki Pieszej „Wiercipięty”. Był członkiem Zarządu Okręgu w Szczecinie, w którym pełnił funkcję skarbnika, członkiem Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTTK, a także przez wiele lat członkiem plenum Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie.
Posiadał liczne odznaczenia państwowe, regionalne i turystyczne. Dwukrotnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiadał regionalną odznakę „Gryf Pomorski”, nadawaną przez Wojewódzką Radę Narodową za zasługi dla województwa szczecińskiego. Władze PTTK przyznały mu Złotą Odznakę PTTK,
a GKKFiT wyróżnił nadaniem Złotej Odznaki Zasłużonego Działacza Turystyki. Był, więc Stefan Kaczmarek znany zarówno na obszarze regionu, jak i wśród działaczy turystycznych i krajoznawczych całego kraju.
Zmarł 11 czerwca 1974 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie obok swego syna, alpinisty, Bolesława, który w grudniu 1968 r. zginął w Tatrach.


Rajd jest organizowany i prowadzony społecznie przez Kadrę PTTK ROS im. Stefana Kaczmarka, STKKol."88" oraz Oddział Wojskowy PTTK


Komitet organizacyjny:
Patronat Honorowy – Barbara Kaczmarek
Komandor zlotu – Jarosław Korenkiewicz
Kwatermistrz –  Danuta Borkowska
Sekretariat – Ewa Dzikowska
Konferansjer – Józef Smolański

Media:
Kurier Szczeciński


Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PTTK ROS do dnia 24.09.2013 r., w godzinach od 9.00 do 17.00 (ilość miejsc ograniczona-decyduje kolejność zgłoszeń), wpłaty wpisowego można dokonać w siedzibie PTTK ROS 70-201 Szczecin, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10  lub wpłacając z dopiskiem „Kaczmarek” na konto: PEKAO S.A. I O/Szczecin     03124038131111000043756810 z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym tel. 914345624 lub na e-mail: rospttk@poczta.onet.pl

Wpisowe:
Płatne w wyżej podanym terminie:
•    opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy od 10 osób – 0 zł
•    podopieczni DD, OSW, SOSW – 1,60 zł
•    pozostali – 5,- zł
Na mecie Rajdu:
•    opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy od 10 osób – 0 zł
•    podopieczni DD, OSW, SOSW – 2,- zł
•    pozostali – 6,- zł

Uczestnicy zlotu zobowiązani są do:
1. przestrzegania regulaminu zlotu
2. przestrzegania Karty Turysty
3. przestrzegania Kodeksu Drogowego
4. przestrzegania przepisów ppoż.
5. przestrzegania przepisów o ochronie przyrody

UWAGA!!! Członkowie PTTK ubezpieczeni są od NW w Towarzystwie AXA, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!

Świadczenia:
•    znaczek rajdowy
•    odcisk okolicznościowej pieczęci
•    punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej
•    nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów
•    posiłek turystyczny (bułka + kiełbasa)
•    opieka przodowników turystyki kwalifikowanej


Meta rajdu czynna 12.00- 15.00 (konkursy od godz. 12.30)
  Serdecznie zapraszamy do licznego udziału – nagrody czekają! (rozdanie nagród o godz. 14.00)
Nazwa konkursu Prowadzący
Piosenka turystyczna   
Józef Smolański
Wędka   
SKTKol. „Neptun”
Kocykówka   
Zbigniew Szaniewski
Rzut dętką rowerową   
STKKol. „88”
Marsz na nartach (drużyny trzyosobowe)   
STKKol. „88”
Krajoznawczy   
Waldemar Hejza
oraz Konkurs Niespodzianka


„88” –TATY DZIEŁO


GDYŚ W ROZTERCE BRACIE JEST

DO PLECAKA SERCE WEŹ.

TWOIM DRUHEM BĘDZIE WIATR

GDY Z UŚMIECHEM BĘDZIESZ SZEDŁ.

TATY DZIEŁO, SYMBOL NASZ

Z MŁODYM SERCEM JASNA TWARZ.

DZIŚ PRZYGODĘ TUTAJ MASZ.

ZLOT UMILA WSZYSTKIM CZAS.

TATA Z GÓRY PATRZY NA NAS

MYŚLI NASZE TEŻ SĄ Z NIM.

GWIAZDA JEGO NAS PROWADZI

W CZAS NIEZNANYCH, PIĘKNYCH DNI.
JÓZEFEK – SZCZECIN 2009 r.

Trasy piesze

1.    Trasa puszczańska /ok. l0 km/ – prowadzący Waldemar Hejza
Mścięcino - szlak czerwony - Komarzy Młyn - d. Leśniczówka Oleńka – Grzybnica - Dąb Bogusława X - szlak niebieski - Most Meyera-Pod Urwiskiem – szlak zielony – meta.
Zbiórka – przystanek ZDiTM Police Palmowa godz. 9.00

2.    Trasa wodno-leśna /ok. 10 km/ - prowadzący Janusz Wesołek
Głębokie /pętla/ - bez szlaku przy jez. Głębokie – Dęby Brytyjczycy – szlak czerwony – leśniczówka Owczary – szlak czarny – Pilchowo – Jasmundzka Struga – szlak żółty  - szlak niebieski – Dolina Siedmiu Młynów – meta.
Zbiórka – pętla ZDiMT Głębokie godz. 9.00


3.    Trasa pagórkowa /ok. 6 km/ - prowadzący Mirosław Dudziński
Las Arkoński /pętla/ - szlak czerwony – Osów /ul. Wiśniowa/ - szlak czarny- meta.
Zbiórka – pętla ZDiMT Las Arkoński godz. 9.00

4.    Trasa wokół jeziora /ok. 7 km/ - prowadzący Mirosław Maciejczyk, Krystyna Wolniak
Głębokie /pętla/ - szlak czerwony – Dęby Brytyjczycy – ul. Sielska – Dolina Siedmiu Młynów - meta.
Zbiórka – pętla ZDiMT Głębokie godz. 10.00

5.    Trasa parkowa /ok. 7 km/ UWAGA ! Tylko dla szkół podstawowych! – prowadzący Czesław Rząsa, Roman Urbaniak.
Jasne Błonia – Park Kasprowicza – Ogród Botaniczny – ul. Wincentego Pola – szlak żółty – meta.
Zbiórka - Pomnik Czynu Polaków godz. 10.00

6.    Trasa dowolna według Regulaminu OTP

Opracowanie tras: Komisja Turystyki Pieszej przy PTTK ROS


Trasy kolarskie

Trasa nr 1
Start, godz. 9.00 – jezioro Głębokie – Pilchowo – Tanowo – Tatynia - Trzeszczyn – Police  Siedlice –Leśno Górne – szlak niebieski - meta.
Prowadzenie: STKKol. „88” trasa ok. 35 km + powrót

Trasa nr 2
Start, godz. 10.00  - Plac Lotników – Bezrzecze - Wołczkowo - Dobra - Grzepnica – Bartoszewo – Pilchowo – meta.
Prowadzenie: SKTKol. „Neptun” trasa ok. 25 km. + powrót


Trasa nr 3
Trasa dowolna według regulaminu KOT

Opracowanie: Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK ROS

Uwaga! Młodzież do lat 18 obowiązuje posiadanie karty rowerowej oraz obowiązek uczestnictwa z opiekunem (osoba dorosła).

Pozostałe uregulowania:
1.    Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów.
2.    Po wyczerpaniu limitu na daną trasę lub w innych uzasadnionych przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na inną trasę.
3.    W przypadku nie stawienia się uczestników na metę lub nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w powyższych regulaminach, nie będą przysługiwać im świadczenia rajdowe.
4.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego.

www.ros.pttk.pl


autor mapy – Janusz Wesołek


Rajd jest punktowany do konkursu  „Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne”

Turysto pamiętaj!!!

* Nie dewastujmy urządzeń turystycznych, bo być może jutro ktoś z naszej rodziny nie będzie miał gdzie odpocząć.
* Nie niszczmy drzew, krzewów i runa - dajmy szansę poznać naszą przyrodę dzieciom i wnukom.
* Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu - uwierzmy w możliwości swoich nóg.
* Nie śmiećmy, aby potem nie narzekać, że żyjemy w brudnym środowisku.
* Mając psa na smyczy, dbamy o jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo otoczenia.
* Nie płoszmy zwierzyny - las to w końcu jej dom, my jesteśmy tylko gośćmi