Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka

Szczecin, al. Jedności Narodowej 49 a
tel. / fax: 091 / 434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl____ http://ros.pttk.pl

R E G U L A M I N

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZRZESZONYCH, JAK I NIE ZRZESZONYCH W PTTK.

Organizatorzy:
ROS PTTK , KTP Wiercipięty, STK Kol. 88, SKT Kol. Neptun , Koło Radar, Koło Nr 39 POSG , KT Wkrzanie, SKP Wodołazy, Klub Kompas, Klub Tatrzański, KTiK "Solartrakt", Oddział Wojskowy PTTK Szczecin
Rajd organizowany i prowadzony przez Kadrę ROS PTTK im. Stefana Kaczmarka

Złaz pod patronatem :
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
- Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Komitet organizacyjny:
Komandor zlotu – Sabina Byczyńska
Kwatermistrz – Danuta Borkowska i Bogusława Pęciak
Sekretariat – Ewa Dzikowska i Elżbieta Sakowicz
Konferansjer – Józef Smolański

Media:
Ośrodek Regionalny TVP, TV Gryf, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia i wpłaty wpisowego przyjmuje sekretariat ROS PTTK (Plac Lotników) do dnia 08.06.2005r., w godzinach 900 - 1600; środa 900 -180
Ilość miejsc ograniczona, możliwość przesunięć na inne trasy.

Wpisowe :

Świadczenia:

Uczestnicy zlotu zobowiązani są do :

1. _przestrzegania regulaminu zlotu
2. _przestrzegania Karty Turysty
3. _przestrzegania Kodeksu Drogowego
4.  _przestrzegania przepisów ppoż.
5. _przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
6. _ubezpieczenie się  na czas trwania rajdu obowiązuje tylko osoby nie zrzeszone w PTTK

Pozostałe uregulowania :

1. osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów
2. po wyczerpaniu limitu na dana trasę lub w innych uzasadnionych przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na trasę inną
3. uczestnicy będą pozbawieni świadczeń w przypadku nie stawienia się na metę lub nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w w/w regulaminach
4. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego

Konkursy na mecie zlotu :

 1. krajoznawczy
 2. wiedzy o ruchu drogowym
 3. kolarski tor przeszkód
 4. rzut kubkiem turystycznym
 5. rzut ringo do celu
 6. rzut beretem
 7. kocykówka
 8. przeciąganie liny
 9. mistrz wędki
 10. mini festiwal piosenki turystycznej
 11. konkursy niespodzianki
FINALIŚCI OTRZYMAJĄ DROBNE NAGRODY RZECZOWE

Trasy kolarskie:

Nr 1 Start godz. 8:45, dł. trasy: 40 km (+ powrót). Prowadzenie: STKKol..”88” - Dariusz Jankowski
Zbiórka: siedziba ROS PTTK (Plac Lotników) , Plac Żołnierza Polskiego, Zamek Książąt Pomorskich, wjazd na drogę rowerową (szlak kolarski „Zielona Odra”), Wyspa Pucka, Autostrada Poznańska, ul. Krzemienna, za wiaduktem autostrady berlińskiej zjazd w prawo (droga brukowana), ok. 2,5 km skręt w lewo, Binówko, Jezioro Binówko, Głaz Kołyska, Kołówko, Droga Górska, Polana Pod Krzyżem - meta .

Nr 2 Start godz. 9:30, dł. trasy: 27 km (+ powrót). Prowadzenie: SKTKol. „Neptun” - Z. Nowak
Zbiórka: siedziba ROS PTTK (Plac Lotników), Plac Żołnierza Polskiego, most Długi, ul. Gdańska, Leszczynowa, Walecznych, Mączna, Droga Chojnowska, Przełęcz Trzech Braci, Bukowiec, zjazd w lewo (na skrzyżowaniu z drogą do Binowa) brukiem, Polana Pod Krzyżem - meta .

Nr 3 Start godz. 10:00, dł. trasy: 18 km (+ powrót)
Zbiórka: skrzyżowanie ul. Chłopskiej z ul. Kolorowych Domów, przy kościełe). Prowadzenie: STKKol.”88” - E. Gorczyca, S. Byczyńska
Trasa Prawobrzeżna: Osiedle Bukowe, ul. Świętochowskiego, Królewski Bruk, Kołówko, skrzyżowanie  (w lewo do Binowa) skręt w prawo zjazd drogą brukowaną, Polana Pod Krzyżem - meta .

Nr 4 Trasa dowolna zgodnie z regulaminem KOT.

Trasy piesze :

Nr 1 Start godz. 10.30; 6 km kier. trasy: Przodownicy LO IV
Kijewo [pętla autobusu 54] – sz. czerwony – Kijewko –sz.niebieski - Klęskowo – Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

Nr 2 Start godz. 9.30; 9 km; kier. trasy: Waldemar Hejza
Klęskowo [ul. Chłopska przy Dębach B. Krzywoustego] – sz. zielony - Brama Czwójdzińskiego – sz. czerwony – Głaz Słupi [ob.8.65 / wys.1,5 m.] – Przełęcz  Siodło Zielawy – sz. czarny – Głaz Serce [ Młyński Kamień; ob. 13.5 /1,5 m.] - Głaz Grońskiego [ ob.12.3 / wys.1.4 m ] – sz. niebieski – Dęby B. Krzywoustego - Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

Nr 3 Start godz. 9.30; 8 km; kier. trasy: Mirosław Dudziński
O. Bukowe [pętla autobusowa] – Bukowe – sz. czarny – Głaz Grońskiego [ ob.12.3 / wys.1.4 m ] – Głaz Serce [ Młyński Kamień; ob. 13.5/1,5 m.] – Przełęcz Siodło Zielawy – sz. czerwony – Głaz Słupi [ob.8.65 / wys.1,5 m.] – Brama Czwójdzińskiego – sz. zielony – Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

Nr 4 Start godz. 10.00; 7 km; kier. trasy: Janusz Wesołek
O. Słoneczne [pętla autobusowa] – Rubinowy Staw – ul. Lniana – ul. Jęczmienna – ul.Mączna – sz. niebieski i czerwony – Szwedzki Młyn – Przełęcz Siodło Zielawy – sz. czarny – Bukowiec [ 149 m.]- sz. czerwony – Źródełko Pod Bukowcem – Głaz Słupi [ob.8.65 / wys.1,5 m.] – sz. czerwony – Brama Czwójdzińskiego – sz. zielony - Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

Nr 5 Start godz. 10.00; 7 km; kier. trasy Sławomir Bosiak
Zdroje [stacja PKP] – sz. czarny – Góra Skórcza – sz. zielony – Dęby Starkowskie – Grodzisko Chojna – sz. niebieski – Głaz Grońskiego [ ob.12.3/ wys.1.4 m ] – Dęby B. Krzywoustego - Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

Nr 6 Start godz. 9.15; 13 km; kier. trasy: Krystyna Wolniak
Zdroje [J. Szmaragdowe, przy mostku] – sz. żółty – polana widokowa Oko na Szczecin – Grota Za Łukiem – G. Skórcza – sz. zielony – Dęby Starkowskie – Rezerwat Bukowe Zdroje – Szwedzki Młyn – Głaz Szwedzki [ Szwedzki Kamień; ob.9.7/ wys.1.8 m] – Przełęcz Trzech Braci – sz. czerwony – Bukowiec [ 149 m.] - sz. czarny – Przełęcz Siodło Zielawy – Głaz Serce [ Młyński Kamień; ob. 13.5/1,5 m.]  – Głaz Grońskiego [ob.12,3 / wys.1.4 m ] – sz. niebieski – Dęby B. Krzywoustego - Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

Nr 7 Start godz. 9.30; 9 km; kier. trasy: Jolanta i Janusz Strykowscy
Podjuchy [pętla autobusowa] – ul. F. Szarego – ul. Sieradzka – ul. Chojnicka- Hotel Panorama – Rezerwat Zdroje – G. Skórcza - sz. zielony – Dęby B. Krzywoustego - Polana Pod Krzyżem –(meta) O. Bukowe

Nr 8 Start godz. 10.00; 7 km; kier. trasy: Czesław Rząsa
Podjuchy [stacja PKP] – sz. czarny – ul. Smocza, wiadukt – sz. żółty – Psie Pole - Głaz Szwedzki [ Szwedzki Kamień; ob.9.7/ wys.1.8 m] – sz. zielony – Szwedzki Młyn – Grodzisko Chojna – sz. Niebieski – Głaz Grońskiego [ ob.12.3/ wys.1.4 m ] – Dęby B. Krzywoustego - Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

Nr 9 Start godz. 8.30; 17 km; kier. trasy : Andrzej  Marcinkowski
( autobusy z B. Górniczego - nr 73 o godz.8.00; nr 79 o godz.8.03)
Płonia [przy fabryce kontenerów - dawnym "Unikonie"]
– sz. żółty – Lisi Potok – sz. czerwony – leśniczówka Kołowo – Kołowo – sz. niebieski – Lisica [ 140 m.], Stacja Przekaźnikowa RTV-TP – sz. żółty – Kołówko- sz. zielony – Brama Czwójdzińskiego - Polana Pod Krzyżem – (meta) O. Bukowe

opracowanie przebiegu tras: Bogusław Wiśniewski

Meta - Polana Pod Krzyżem – otwarta od 1200 do 1500
(Polana Pod Krzyżem znajduje się na przedłużeniu ul. Chłopskiej - ok. 500 m za Dębami Krzywoustego)

Opis krajoznawczo-turystyczny obszaru Puszczy Bukowej:

  Obszar Puszczy Bukowej zamieszkiwany był od 10 tys. lat p.n.e. Na stałe Słowianie osiedlili się tu około VI w., o czym świadczą pozostałości grodzisk - pierścieniowych [„Chojna” i Kołbacz], podkowiastego koło jeziora. Zgniły Grzyb oraz stożkowatego – przy Jeziorze Glinna.

W 1956 r. z inicjatywy prof. Floriana Celińskiego utworzono 7 rezerwatów leśnych, z których istnieje 5 ("Bukowe Zdroje" im. prof. Tadeusza Dominika, „Buczynowe Wąwozy”, „Kołowskie Parowy" im. Józefa Lewandowskiego, „Trawiasta Buczyna" im. prof. Stefana Kownasa i „Źródliskowa Buczyna" im. Jerzego Jackowskiego). W 1959 r utworzono 6. rezerwat przyrody „Zdroje".

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” został utworzony w 1981 r. na obszarze około 9 tys. ha, a wraz z otuliną zajmuje 20 938 ha. Obejmuje także trzy duże polany: Binowską, Kołowską i Dobropolską .

Administracyjnie Park znajduje się niemal w całości w Gminie Stare Czarnowo. W 1985 roku, na wniosek Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie, Puszcza Bukowa została uznana za las chroniony.  W 1996 r. powołano na terenie Nadleśnictwa Kliniska i Nadleśnictwa Gryfino - Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej". Jego zadaniem jest edukacja leśno-przyrodnicza oraz testowanie metod ekologicznej gospodarki leśnej.

W Parku rośnie ok. 1100 gatunków roślin [58 jest pod ochroną]: 18 gat. storczyków, 24 gat. klonów, 10 gat. magnolii, widłaki i wiele innych. Zapraszamy do Rezerwatu w Glinnej. To bogactwo uzupełnia 279 gat. mchów oraz 328 gat. grzybów. Fauna Parku to: ssaki mięsożerne – 9 gat., owadożerne – 11 gat., gryzonie – 13 gat., 141gat. ptaków, 16 gat. płazów i gadów oraz 400 gat. motyli.  

Największe wzniesienia w Kniei Bukowej to: Bukowiec [ 149 m n.p.m.], Lisica [140 m n.p.m], Czajcza Góra [133 m], Sobolowa Góra[118 m].

W parku i otulinie znajduje się 79 drzew - pomników przyrody. Największe z nich to: lipa „Świętego Ottona" – przy kościele w Płoni, którą. zasadził według legendy w 1124 roku biskup Otton z Bambergu. „Dęby Krzywoustego" - dwa dęby w Klęskowie mające pamiętać rok1121, kiedy na polach pomiędzy Klęskowem, a Zdunowem. Bolesław Krzywousty pokonał wojska pomorskie.

Duże głazy narzutowe - pomniki przyrody [ 40 szt.], najokazalszymi są: Głaz Krajoznawców [ob.17,5 m, wys.2.7 m], "Szwedzki Kamień"[ 9,7/1,8], "Kamień Serce" [13,5/1.5], "Głaz Grońskiego" [12.3/1.4] z tablicą upamiętniająca Stanisława Grońskiego (1907-1957) alpinistę, krajoznawcę i miłośnika Kniei Bukowej.

  Park, przecina wiele potoków stałych [Chojnówka, Rudzianka, Kłobucki Potok ] i zanikowych [Utrata, Ponikwa], a ponadto występuje około 13 jezior polodowcowych [ J. Binowskie – 52,4 ha, gł. średnia 5,5 m; J. Glinna – 75,6 ha, J. Dereń, J. Zgniły Grzyb – 50.25 ha itd.]. Tutaj znajduje się sztuczne J. Szmaragdowe [4,5 ha / 16 m.] powstałe po zalaniu kopalni kredy w 1925 r. 

Na terenie Parku wytyczono 303 km pieszych szlaków turystycznych.

Wybrane miejscowości :
Kijewo – dzielnica Szczecina na wsch. od centrum – 14 km;
Zdroje - dzielnica Szczecina na wsch. od centrum – 10 km; kościół z 1890 r.
Kołowo – neogotycki kościół z 3 tablicami z opactwa cysterskiego z 1395 r.
RTV Centrum Nadawcze – na miejscu wieży widokowej z 1930 r.[36 m], ustawione są dwa maszty, z których wyższy ma wysokość 267 m.
Podjuchy – dzielnica Szczecina na pd. wsch. od centrum – 14 km;stare słowiańskie osiedle znane z wydobycia kredy, kościół parafialny z 1875 r.
Płonia – dzielnica Szczecina na wsch. od centrum – 17 km, nad rzeką Płonią; tutaj pod Strugą w 1121 r. Bolesław Krzywousty rozbił wojska pomorskie, w 1528 r. powstała pierwsza papiernia, kościół ryglowy z XIX wieku z wolno stojącą wieżą o 8-bocznej latarni, obok zasadzona podobno w 1124 r. podczas misji chrystianizacyjnej lipa "Świętego Ottona" [obwód 8 m.]

opr. K. Szydłowski na podstawie : Puszcza Bukowa - Szczeciński Park Krajobrazowy - folder;
„Szczecin i okolice” Cz. Piskorski