Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka

Szczecin, al. Jedności Narodowej 49 a
tel. /fax: (091) 434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl____ http://ros.pttk.pl

R E G U L A M I N

30
Ogólnopolskiego
Zlotu im. Stefana
Kaczmarka

25 września 2005 r.

Meta - polana przy Jeziorze Goplany
czynna od 12.00 do15.00

Zlot organizowany i prowadzony jest społecznie przez kadrę ROS PTTK im. Stefana Kaczmarka

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZRZESZONYCH, JAK I NIE ZRZESZONYCH W PTTK.
PUNKTOWANY DO KONKURSU "NA NAJAKTYWNIEJSZE TURYSTYCZNIE SKKT"

 Dlaczego Zlot imienia Stefana Kaczmarka?
Stefan Kaczmarek urodził się 04.12.1907 r. w Siependorf w Niemczech, gdzie trafili rodzice w poszukiwaniu pracy. Dzieciństwo spędził w Pleszewie /woj. wielkopolskie/, a do szkoły średniej uczęszczał w Toruniu i Poznaniu. W 1939 roku ukończył studia medyczne.

Wojna, to okres walki z okupantem w AK w rejonie Częstochowy i Gór Tarnowskich. W 1948 r. przyjeżdża do Szczecina i z uwagi na przeszłość wojenną zamiast lekarzem zostaje kolejarzem.Od samego początku pobytu w Szczecinie zajmuje się propagowaniem turystyki, co oprócz malarstwa było jego drugą pasją życiową. Już przed wojną podczas wędrówek turystycznych zwiedził całą Polskę, a szczególnie tereny Kresów Wschodnich. W Szczecinie prowadził klub turystów pieszych "Wiercipięty, a następnie założona została przez małżeństwo: Barbarę i Stefana Kaczmarków. sekcja kolarska, która w dniu 24 czerwca 1964 r. przekształciła się w Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88”.

Wkrótce członkowie Klubu „88” zaczęli wyjeżdżać na wyprawy zagraniczne: do Niemiec (1969 r.), na Węgry (1970 r., 1971r.) i do Austrii (1973 r.). Był prezesem tego klubu od 1964 do 1974 roku i zorganizował ponad 500 wycieczek, był organizatorem turystycznych imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, zainicjował współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Policach zapraszając na rajdy dzieci niepełnosprawne. Lubiany przez brać turystyczną otrzymał przydomek „Tata”. Zmarł 11.06.1974 roku i spoczywa na Cmentarzu Centralnym obok swego syna Bolesława, alpinisty /zginął w Tatrach w 1968 r./.

Zlot dofinansowany jest przez Urząd Miejski i Urząd Marszłkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Organizatorzy:
ROS PTTK , KTP Wiercipięty, STK Kol. 88, SKT Kol. Neptun , Koło Radar, Koło Nr 39 POSG , KT Wkrzanie, SKP Wodołazy, Klub Kompas, Klub Tatrzański, KTiK "Solartrakt", Oddział Wojskowy PTTK Szczecin

Komitet organizacyjny:
Komandor zlotu – Jarosław Korenkiewicz
Kwatermistrz – Danuta Borkowska i Bogusława Pęciak
Sekretariat – Ewa Dzikowska i Elżbieta Sakowicz
Konferansjer – Józef Smolański

Media:
Ośrodek Regionalny TVP, TV Gryf, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ROS PTTK do dnia 22.09.2005 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, w środy do 18.00; wpłaty wpisowego można dokonać w siedzibie ROS PTTK lub wpłacając z dopiskiem „Kaczmarek” na konto PKO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810 z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym.
Ilość miejsc ograniczona, możliwość przesunięć na inne trasy.

Wpisowe :
 • opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy od 10 osób – 0 zł.
 • członkowie PTTK z opłaconymi składkami – 4 zł.
 • nie zrzeszeni w PTTK – 6 zł.
 • podopieczni DD, OSW, SOSW – 1 zł.

Świadczenia:

Uczestnicy zlotu zobowiązani są do :

1. _przestrzegania regulaminu zlotu
2. _przestrzegania Karty Turysty
3. _przestrzegania Kodeksu Drogowego
4.  _przestrzegania przepisów ppoż.
5. _przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
6. _ubezpieczenie się  na czas trwania rajdu

 

Pozostałe uregulowania :

1. osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów
2. po wyczerpaniu limitu na dana trasę lub w innych uzasadnionych przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na trasę inną
3. konsekwencją nie stawienia się uczestników na metę lub nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w powyższych regulaminach będzie odebranie przysługujących im świadczeń rajdowych
4. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego

Konkursy na mecie zlotu :

 1. krajoznawczy
 2. kolarski tor przeszkód
 3. rzut kubkiem turystycznym
 4. rzut ringo do celu
 5. rzut beretem
 6. kocykówka
 7. przeciąganie liny
 8. mistrz wędki
 9. piosenki turystycznej
 10. bieg w workach

 

FINALIŚCI OTRZYMAJĄ DROBNE NAGRODY RZECZOWE

 

TRASY NA XXX OGÓLNOPOLSKI ZLOT IM. STEFANA KACZMARKA 25 IX 2005 r.

1. Zbiórka – Gocław (autobus 102 i 58, tramwaj linia nr 6) o godz. 800
Gocław – szlak żółty – Głaz Bukowski – Wysoki Staw – Dąb Bogusława X – szlak czerwony – Wielecka Góra – szlak zielony –  Polana Harcerska – szlak żółty – Jezioro Goplana (meta); 17 km
Prowadzący: Marcin Kanciała

2. Zbiórka – Tanowo (przystanek ZDiTM, autobus 103 ) o godzinie 800
Tanowo – szlak czarny – Stare Leśno – Leśno Górne – szlak niebieski – Sierakowo – Pilchowo – szlak czarny – Jasmundzka Struga – szlak żółty – węzeł ze szlakiem niebieskim Staw Ustronie – Polana Harcerska – szlak żółty – Jezioro Goplana (meta); 16 km 
Prowadzący: Mirosław Dudziński

3. Zbiórka – Osów (przystanek ZDiTM, autobus 51) o godzinie 930
Osów – „Gubałówka” – Podbórz – Wielecka Góra (131 m n.p.m.) – Dąb Bogusława X – szlak niebieski – ul. Pod Urwiskiem – Polana Harcerska – Ustronie – Polana Rekreacyjna – Głębokie – Jezioro Goplana (meta); 11 km
Prowadzący: Janusz Wesołek

4. Zbiórka – Tanowo (przystanek ZDiTM, autobus 103 ) o godzinie 930
Tanowo – szlak czerwony – Jezioro Bartoszewo – Bartoszewo – Dęby: „Tata”, „Mama”, „Syn” – Leśniczówka Owczary – Jezioro Głębokie – Głębokie Pętla – bez szlaków – Jezioro Goplana (meta); 11 km 
Prowadzący: Sławomir Bosiak

 5. Zbiórka – Pilchowo (przystanek ZDiTM, autobus 103, 106) o godzinie 930
Pilchowo – szlak niebieski – Sierakowo – Leśno Górne – Wzgórze Pokoju – Dąb Bogusława X – Wielecki Potok – ul. Pod Urwiskiem – Polana Harcerska – Jezioro Goplana (meta); 11 km 
Prowadzący: Urszula Szajda
 

6. Zbiórka – Głębokie (przystanek ZDiTM, tramwaj 1i 9) o godzinie 930
Głębokie Pętla – szlak czerwony – Jezioro Głębokie – Leśniczówka Owczary – szlak czarny – Pilchowo – Jasmundzka Struga – szlak żółty – Staw Wędkarski – Głębokie Pętla – Jezioro Goplana (meta); 11km 
Prowadzący: Czesław Rząsa

 7. Zbiórka – Drzetowo (przystanek ZDiTM, autobus 53, 67; tramwaj 11) o godzinie 930
Drzetowo Pętla – szlak niebieski – Szczecin Żelechowa – Szczecin Warszewo – ul. Chopina – Albertinum – Las Arkoński – szlak żółty – Kąpielisko „Arkonka” – Jezioro Goplana (meta); 10 km
Prowadzący: Waldemar Hejza

 8. Zbiórka – Głębokie (przystanek ZDiTM, tramwaj 1, 9) o godzinie 1000
Głębokie Pętla – szlak żółty – Staw Wędkarski – Jasmundzka Struga – Dzikie Oczko – ul. Pod Urwiskiem – Polana Harcerska – ul. Miodowa – Jezioro Goplana (meta); 8 km 
Prowadzący: Krzysztof Marciszewski

 9. Zbiórka – Głębokie (przystanek ZDiTM, tramwaj 1, 9) o godzinie 1045
Głębokie Pętla – szlak czerwony – Jezioro Głębokie – strzelnica Wołczkowo – bez szlaków – wschodni brzeg Jeziora Głębokie – Buk Upiór i Dęby Brytyjczycy – Głębokie Pętla – Jezioro Goplana (meta); 6 km 
Prowadzący: Magdalena Szczepaniec, Anna Fabjańska, Monika Śnieżko i Elżbieta Nowak

 Opracowanie: Olgierd Wacławik 

 

Trasy kolarskie

 Trasa 1
Start: Plac Lotników (Siedziba ROS PTTK) godzina 900 STKKol. „88”
Trasa: Stobno - Dołuje - Wąwelnica - Redlica - Bezrzecze (wieś) - Wołoczkowo - jezioro Głębokie - jezioro Goplana (meta)
Około 45 km (+ powrót)

 Trasa 2
Start: Plac Lotników (Siedziba ROS PTTK) godzina 1000 SKTKol. „Neptun”
Trasa: Warszewo - Wielecka Góra - Leśno Górne - Pilchowo - jezioro Głębokie - jezioro Goplana (meta)
Około 30 km (+ powrót)

 Trasa 3
Dowolna, według regulaminu KOT

Informator Krajoznawczy

W woj. zachodniopomorskim znajduje się 6 parków krajobrazowych, 75 rezerwatów, 4 puszcze (Barliniecka, Drawska, Goleniowska i Wkrzańska) i ponad 1100 pomników przyrody.

Obszar Równiny Wkrzańskiej
Równina Wkrzańska mezoregion fizyczno-geograficzny położony na zachód od ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego i na północ od Wzniesień Szczecińskich. Równina zbudowana z materiałów stożka napływowego Odry, który powstał pod koniec plejstocenu i ma kilka stopni tarasowych osiągających od 3 do 19 m n.p.m.

Taras najwyższy nosi nazwę Puszcza Wkrzańska - powierzchnia jej wynosi ok. 1550 km2 (w Polsce ok. 337 km2 }. Rozciąga się ok. 50 km ze wschodu na zachód oraz 40 km z północy na południe. Nazwa wywodzi się od rzeki Wkry (płynącej po stronie niemieckiej) oraz od słowiańskiego plemienia Wkrzanów żyjących nad rzeką Wkrą, z którego książę nazwiskiem Szczot miał ponoć założyć Szczecin.. Polska część ograniczona jest od zachodu granicą z Niemcami, od północy Zalewem Szczecińskim, od wschodu rzeką Odrą, a od południa aglomeracją Szczecina.

Obszar Puszczy Wkrzańskiej stanowi rozległą piaszczystą równinę, urozmaiconą wydmami dochodzącymi do kilkudziesięciu metrów wysokości. Możemy tutaj zaobserwować wydmy paraboliczne o wydłużonych ramionach, barchany (znane ze współczesnych pustyń) oraz wydmy wałowe, podłużne i poprzeczne. W przeważającej części porośnięta jest borem sosnowym z domieszką buka i dębu. Występują tu także na terenach podmokłych olszyna z brzozą, torfowiska z brzozą omszoną. Na wody powierzchniowe Puszczy Wkrzańskiej składają się niewielkie cieki i zbiorniki wodne. Ciekawym jest jezioro Piaski położone w centrum Puszczy Wkrzańskiej. Sąsiaduje ono z wydmą o nazwie Piaskowa Góra. Dalej na wschód znajduje się jezioro Karpino o powierzchni ok. 60 ha, dające schronienie koloniom mew i rybitw. Występuje na nim kilkadziesiąt par perkoza zausznika.

Najcenniejszym obiektem przyrodniczym na terenie całej Równiny Wkrzańskiej jest rezerwat ptactwa błotnego i wodnego na jeziorze Świdwie. W ciągu kilkunastu lat ornitolodzy zaobserwowali 205 gatunków ptaków, spośród 403 odnotowanych w Polsce. Gnieżdżą się tutaj m.in. pary orlików, a na potężnych sosnach - orły bieliki. Równie rzadkimi, a często spotykanymi w puszczy gatunkami są: kania rdzawa, sokół kobuz, trzmielojad, myszołów, żuraw oraz puchacz.Rezerwat ornitologiczny „Świdwie” wpisano w 1984 roku na listę Międzynarodowej Konwencji RAMSAR, jako jeden z ważniejszych obszarów wodno-błotnych w skali światowej.

Na niedostępnych bagnach i trzcinowiskach mają tu swoje miejsca lęgowe: bąki, błotniaki stawowe, gęsi gęgawe, chruściele, żurawie i wiele innych. W sumie na Świdwiu lęgnie się 118 gatunków ptaków. Kolejna atrakcja przyrodnicza to Roztoka Odrzańska. Stanowi ona unikatowy biotop, gdzie łąki występują razem z bagnami i łozowiskami. Gnieżdżą się tutaj także ginące gatunki kulików i rycyków.

Dąb Bogusława X - potężny dąb /520 cm obwodu, 23 m. wysokości/ liczący ok. 600 lat, pomnik przyrody, położony w Puszczy Wkrzańskiej, przy drodze Warszewo – Leśno

Dolina Siedmiu Młynów – w średniowieczu dolina, gdzie zbudowano 7 młynów zbożowych, z tego okresu pozostały stawy o ciekawych nazwach: Wyszyna, Łamot, Nagórnik, Zacisze, Uroczysko, Ustronie, Zazulin. W centrum Doliny znajduje się min. Polana Harcerska

Jezioro Głębokie – polodowcowe typu rynnowego o powierzchni 34 ha, 2 km długie i 400 m. szerokie.

Park Leśny Arkoński (Las Arkoński, Lasek Arkoński, Park Paderewskiego) - to największy ze szczecińskich parków leśnych o powierzchni ok. 900 ha, wyodrębniony z Puszczy Wkrzańskiej.

Wzgórze Arkony – wznisienie o wysokości 70,5 m., na szczycie znajdowała się wieża widokowa zwana Wieżą Quistorpa, założyciela Parku Kasprowicza

Park Kasprowicza – założony przez przemysłowca szczecińskiego w XIX w. park wzdłuż doliny strumienia Osówka przechodzącego w jez. Rusałka.

Jasne Błonia im. Jana Pawła II, park miejski z dwoma pomnikami – Pomnik Czynu Polaków / 1979 r./, zwany potocznie Trzema Orłami oraz pomnik Jana Pawła II upamiętniający wizytę papieża w Szczecinie w 1987 r., po obu stronach ciągną się aleje platanów

Wzgórza Warszewskie – część Wzniesień Szczecińskich / Wielecka Góra 131 m. /, położone na północy Szczecina, piękny widok na miasto.

Osów – dzielnica Szczecina, wolnostojąca drewniana dzwonnica z XIX w., głaz poświęcony ofiarom I wojny światowej