Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Regionalny Oddział Szczeciński
im. Stefana Kaczmarka

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 49 a
tel. /fax: (091) 434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl____ http://ros.pttk.pl

R E G U L A M I N

32
Ogólnopolskiego Zlotu
im. Stefana Kaczmarka

30 września 2007 r.

Meta – Polana Rekreacyjna (Szczecin Głębokie) czynna 12.30- 15.00W 100-lecie urodzin Patrona Oddziału


Zlot organizowany i prowadzony jest społecznie przez kadrę ROS PTTK im. Stefana Kaczmarka

PUNKTOWANY DO KONKURSU "NA NAJAKTYWNIEJSZE TURYSTYCZNIE SKKT"

 Organizatorzy:
Kluby i Koła zrzeszone w ROS PTTK, Oddział Wojskowy PTTK Szczecin, ZS nr 6 i IV LO

Komitet organizacyjny:
Komandor zlotu – Małgorzata Mania
Kwatermistrz – Danuta Borkowska i Bogusława Pęciak
Sekretariat – Ewa Dzikowska i Elżbieta Sakowicz
Konferansjer – Józef Smolański
Regulamin – Waldemar Hejza i Janusz Wesołek

Media:
Ośrodek Regionalny TVP, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ROS PTTK do dnia 26.09.2007 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, w środy do 18.00; wpłaty wpisowego można dokonać w siedzibie ROS PTTK lub wpłacając z dopiskiem „Kaczmarek” na konto PKO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810
z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym.
Ilość miejsc ograniczona, możliwość przesunięć na inne trasy.


Wpisowe:

  W siedzibie ROS lub przelewem na konto
 • opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy od 10 osób – 0 zł.
 • członkowie PTTK z opłaconymi składkami – 3 zł.
 • nie zrzeszeni w PTTK – 4 zł.
 • podopieczni DD, OSW, SOSW – 1,5 zł.
Na mecie Rajdu
 • opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy od 10 osób – 1 zł.
 • członkowie PTTK z opłaconymi składkami – 4 zł.
 • nie zrzeszeni w PTTK – 5 zł.
 • podopieczni DD, OSW, SOSW – 2 zł.
Zlot dofinansowany jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Świadczenia:

 • znaczek rajdowy
 • odcisk okolicznościowej pieczęci
 • punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej
 • nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów
 • posiłek turystyczny
 • opiekę przodowników turystyki kwalifikowanej

 


Uczestnicy zlotu zobowiązani są do:

1. _przestrzegania regulaminu zlotu
2. _przestrzegania Karty Turysty
3. _przestrzegania Kodeksu Drogowego
4.  _przestrzegania przepisów ppoż.
5. _przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
6. _ubezpieczenie się  na czas trwania rajdu


Pozostałe uregulowania :

1. osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów
2. po wyczerpaniu limitu na dana trasę lub w innych uzasadnionych przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na trasę inną
3. konsekwencją nie stawienia się uczestników na metę lub nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w powyższych regulaminach będzie odebranie przysługujących im świadczeń rajdowych
4. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu OrganizacyjnegoOrganizacja konkursów na mecie

(rozpoczęcie o godzinie 12.45, zakończenie 13.45)

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału – nagrody czekają!

Nazwa konkursu

Prowadzący

Rzut beretem

Halina Jankowska

Piosenki turystycznej

Józef Smolański

Wędka

SKTKol. „Neptun”

Przeciąganie liny

Jarosław Korenkiewicz

Kocykówka

Zofia Leszczyńska
Zbigniew Szaniewski

Rzut dętką rowerową

SKTKol. „Neptun”

Fotograficzny

Janusz Wesołek

Ekologiczno-przyrodniczo-krajoznawczy

Olgierd Wacławik

Żarłok

IV LO

Niespodzianka

IV LO

 


konkurs: "wędka"

 

T R A S Y __P I E S Z E

1. Trasa botaniczna, 7 km, kierownik trasy Stanisław Markiewicz, szkoły podstawowe
dojazd do przystanku Zajezdnia Niemierzyn, zbiórka przy wejściu do Ogrodu Dendrologicznego o godzinie 10.00
Ogród Dendrologiczny - Różanka - ul. Juliana Fałata - ul. Arkońska - szlak żółty - Jezioro Goplana - Leśniczówka Biała - ośrodek przyrodniczo-dydaktyczny - meta.

2. Trasa zielona, 8 km, kierownik trasy Czesław Rząsa, szkoły podstawowe
dojazd do przystanku Przęsocin nż. (ul. Kościelna), zbiórka - godzina 9.30
Przęsocin ul. Kościelna - szlak. Zielony - Wielecka Góra - Dolina Siedmiu Młynów - ul. Pod Urwiskiem - Polana Harcerska - Droga 7 Młynów – meta

3. Trasa czarna, 9 km, kierownik trasy Sławomir Bosiak, szkoły podstawowe
zbiórka przy wejściu na kąpielisko Głębokie o godzinie 10.00
Głębokie - ul. Kąpieliskowa - Dęby Brytyjczycy - Jezioro Głębokie pn. - Leśniczówka Owczary - Pilchowo - ul. Pod Urwiskiem - Polana Harcerska - Droga 7 Młynów – meta

4. Trasa niebieska, 11 km, kierownik trasy Mirosław Dudziński, szkoły gimnazjalne
dojazd do przystanku Pilchowo Kościół, zbiórka - godzina 9.30
Pilchowo kościół - szlak niebieski - Sierakowo - Leśno Górne - Wzgórze Pokoju (głaz Lönsa) - Dąb Bogusława X - Mostek Meyera - ul. Pod Urwiskiem - Polana Harcerska – meta

5. Trasa żółta, 11 km, kierownik trasy Krzysztof Marciszewski, szkoły gimnazjalne
dojazd do przystanku Nehringa Pomnik, zbiórka - godzina 9.00
Ulica Nehringa pomnik - szlak żółty - ul. Górna - Gręziniec - Głaz Bukowski - Wysoki Staw - ul. Bukowska - Wielecka Góra - ul. Pod Urwiskiem - Polana Harcerska - Droga 7 Młynów- meta

6. Trasa czerwona (szlak „Ścieżkami dzików”), 14 km, kierownik trasy Urszula Szajda, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
dojazd do przystanku Mścięcino Dworzec, zbiórka - godzina 9.00
Mścięcino wiadukt - szlak czerwony - Leśniczówka Oleńka - Dolina Grzybnicy - Dąb Bogusława X - Wielecka Góra - Podbórz - Dolina Bystrego Potoku - Osów ul. Miodowa - szlak czarny - ul. Pod Urwiskiem - Droga 7 Młynów – meta

7. Trasa tęczowa, 19 km, kierownik trasy Waldemar Hejza, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli,
zbiórka na pętli Głębokie o godzinie 8.00
Pętla Głębokie - ul. Jaworowa - Leśniczówka Owczary - szlak czerwony - Dęby Tata i Mama - Żółtew - szlak żółty - Stare Leśno- szlak czarny - Leśno Górne - szlak niebieski - Dąb Bogusława X - szlak czerwony - Wielecka Góra - szlak zielony - Dolina Siedmiu Młynów - ul. Pod Urwiskiem - Polana Harcerska - szlak niebieski – meta

8. Trasa dowolna – według regulaminu OTP

            Opracowanie: Marek Dzikowski (OKTP ROS)

 

T R A S Y___ K O L A R S K I E

Trasa I „Przyrodnicza”
Zbiórka: Pętla komunikacji miejskiej Głębokie, o godzinie 9.00
Trasa: Jezioro Głębokie – Wołczkowo – Dobra Szczecińska – Buk – Stolec –Rezerwat „Świdwie” – Zalesie – Leśniczówka „Tatynia” – Tanowo – Pilchowo – Szczecin Głębokie – Leśniczówka „Biała” – meta 45 km (+ dojazd na start i powrót)
Prowadzenie: Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88”

Trasa II „Zabytków architektury”
Zbiórka: Jezioro Słoneczne (Szczecin Gumieńce), o godzinie 10.00
Trasa: Jezioro Słoneczne – ul. Okulickiego – Stobno – Dołuje – Lubieszyn (przejście graniczne) – Dobra Szczecińska – Wołczkowo – Jezior Głębokie – Leśniczówka „Biała” – meta
30 km (+ dojazd na start i powrót)
Prowadzenie: Stoczniowy Klub Turystyki Kolarskiej „Neptun”


Trasa III Dowolna według regulaminu KOT

Opracowanie: Jerzy Winsze (RKTK PTTK w Szczecinie)

 

Dlaczego zlot imienia Stefana Kaczmarka?

Stefan Kaczmarek urodził się 4 grudnia 1907 r. w miejscowości Siependorf koło Lipska. Wychował się w Wielkopolsce i tam skończył szkołę podstawową, średnią, a następnie studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Jeszcze w okresie międzywojennym podczas wędrówek pieszych poznał całą Polskę. W czasie okupacji był żołnierzem Polski Podziemnej, a po wojnie osiadł, na Pomorzu Zachodnim.
Około 20 lat pracował społecznie w dziedzinie turystyki, głównie kolarskiej. Założył turystyczny Klub Kolarski „88” i przez wiele lat był jego prezesem. Członkowie klubu obliczyli, że poprowadził ok. 500 wycieczek rowerowych, w których wzięło udział około 10 000 osób. Niewiele było na Pomorzu Zachodnim dróg, których nie przemierzyłyby zespoły kolarskie pod przewodnictwem popularnego „Taty” (tak, bowiem powszechnie nazywano Stefana Kaczmarka). Zasłużony działacz nie tylko prowadził wycieczki po coraz to nowych trasach i szlakach, ale równocześnie uczył młodzież zasad biwakowania i rozbijania obozowisk, zasad ochrony przyrody i jej ukochania, zapoznawał z zabytkami architektury, z historią - regionu itp. Stefan Kaczmarek był także czynnym instruktorem turystyki kolarskiej, instruktorem krajoznawstwa, strażnikiem ochrony przyrody itp. Brał czynny udział w organizowaniu wielu największych polskich imprez turystycznych, w tym Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy, który odbył się w Moryniu w 1967 r. oraz Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej, w okolicach Szczecina i Stargardu w 1971 r.
Nie ograniczał się do jednej formy turystyki, chętnie organizował wycieczki piesze i przez kilka lat prezesował Szczecińskiemu Klubowi Turystyki Pieszej „Wiercipięty”. Był członkiem Zarządu Okręgu w Szczecinie, w którym pełnił funkcję skarbnika, członkiem Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTTK, a także przez wiele lat członkiem plenum Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie.
Posiadał liczne odznaczenia państwowe, regionalne i turystyczne. Dwukrotnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiadał regionalną odznakę „Gryf Pomorski”, nadawaną przez Wojewódzką Radę Narodową za zasługi dla województwa szczecińskiego. Władze PTTK przyznały mu Złotą Odznakę PTTK, a GKKFiT wyróżnił nadaniem Złotej Odznaki Zasłużonego Działacza Turystyki. Był, więc Stefan Kaczmarek znany zarówno na obszarze regionu, jak i wśród działaczy turystycznych i krajoznawczych całego kraju.
Zmarł 11 czerwca 1974 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie obok swego syna, alpinisty, Bolesława, który w grudniu 1968 r. zginął w Tatrach.

Czesław Piskorski

List otwarty do „ Taty” Kaczmarka

Gdzie jesteś Stefanie,
czy masz tam chociaż wygodne buty i ciepłe ubranie.
A rower czy tobie dano,
przecież lubisz szum w uszach pedałując stalowym rumakiem rano.
My cośmy tu zostali robimy wszystko jak byś z nami chadzał,
źle piszę, staramy się, lepiej jednak było Tato gdyś nas prowadzał.
Patrz na nas Tato z góry łaskawie,
nie śmiej się gdy próbujemy coś zrobić na szosie, w lesie i zroszonej trawie.
Liczymy nadal Tato na ciebie,
szkoda tylko, że my jesteśmy tutaj a Ty tam wysoko w niebie.
Bądź gotowy, czas płynie jak woda,
będziemy jeszcze razem wędrować - oby była tylko ładna pogoda.

Przemysław Jaskuła Szczecin, 29.09.2002 r.

DO PLECAKA

ALE TO JUŻ BYŁO

Z wielu pieców się jadło chleb. Bo od lat przyglądam się światu. Nie raz rano zabolał mnie łeb. I mówili - zmiana klimatu
Czasem trafił się wielki raut. Albo feta proletariatu Czasem podróż najlepszym z aut. Częściej szare drogi powiatu
Ale to już było i nie wróci więcej
l choć tyle się zdarzyło, to do przodu
Wciąż wyrywa głupie serce
Ale to już było, znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.
Na regale kolekcja płyt. l wywiadów pełne gazety Za oknami kolejny świt. A w sypialni dzieci oddechy
One lecą drogą do gwiazd. Przez niebieski ocean nieba.
Ale przecież za jakiś czas. Będą mogły same zaśpiewać
Ale to już było i nie wróci więcej
l choć tyle się zdarzyło, to do przodu
Wciąż wyrywa głupie serce
Ale to już było, znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami

JAK DOBRZE NAM

Jak dobrze nam zdobywać góry, l młodą piersią chłonąć wiatr, Prężnymi stopy deptać chmury, l palce ranić o szczyt Tatr.

Mieć w uszach szum strumieni śpiew, A w żyłach roztętnioną krew,
Hejże hej hejże ha, Żyjmy więc póki czas,
Bo kto wie, bo kto zna, Kiedy znowu ujrzę was.

Jak dobrze nam głęboką nocą, Wędrować jasną wstęgą szos, Patrzeć jak gwiazdy niebo złocą, i czekać, co przyniesie los,

Mieć w uszach szum...

Jak dobrze nam po wielkich szczytach Wracać w doliny progi swe, Przyjaciół jasne twarze witać, O młoda duszo, raduj się!

Mieć w uszach szum...

 

Turysto pamiętaj!!!

* Nie dewastujmy urządzeń turystycznych, bo być może jutro ktoś z naszej rodziny nie będzie miał gdzie odpocząć.
* Nie niszczmy drzew, krzewów i runa - dajmy szansę poznać naszą przyrodę dzieciom i wnukom.
* Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu - uwierzmy w możliwości swoich nóg.
* Nie śmiećmy, aby potem nie narzekać, że żyjemy w brudnym środowisku.
* Mając psa na smyczy, dbamy o jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo otoczenia.
* Nie płoszmy zwierzyny - las to w końcu jej dom, my jesteśmy tylko gośćmi.

 

2007 rok – Rokiem
Szlaków Turystycznych