Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
  70-201 Szczecin
tel. 91 433 58 32
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl

Biuro czynne we wtorek, środę, czwartek i piątek od 14.00 do 17.00

Witamy w Szczecinie, stolicy województwa zachodniopomorskiego, jednego z bardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym regionów Polski.
Szczecin jest miastem portowym, przemysłowym, a także ośrodkiem nauki i kultury.
W ostatnim czasie rośnie jego ranga turystyczna. Przybywa miejsc noclegowych i powiększa się sieć gastronomiczna. Powstaje coraz więcej miejsc rekreacyjnych, szczególnie nad rozległymi wodami leżącymi w obrębie miasta. Każdy przybywający do Szczecina turysta znajdzie dla siebie to, co powinno dać mu satysfakcję.

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka szczyci się ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku. Znani jesteśmy z rzetelności i konkurencyjnych cen.

Zapewniamy obsługę przewodnicką grup wycieczkowych:

CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH   
Dla klienta usługa przewodnicka wynosi:
 1. W języku polskim:
  1. ryczałt do 5-ciu godzin                                                               350,- zł
   - każda następna godzina wynosi 50,- zł
   (winna być potwierdzona przez kierownika wycieczki)
  2. przewodnik po województwie do 10 godzin                               500,- zł
 2. W języku obcym:
  1. ryczałt do 5-ciu godzin                                                               500,- zł
   - każda następna godzina wynosi 100,- zł
   (winna być potwierdzona przez kierownika wycieczki)
  2. przewodnik po województwie do 10 godzin                               1000,- zł
 3. W przypadku nie zgłoszenia się grupy i nie powiadomienia przez zleceniodawcę o rezygnacji z usługi obciąża się klienta kosztami w wysokości 50% wartości usługi.
 4. Czas oczekiwania na grupę - do dwóch godzin, płatne w zależności od rodzaju usługi i w jakim języku.

Uwaga! Usługę 3 godzinną należy stosować w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Oddziałem wg ceny godzinowej powiększonej o 20%.
Powyższe stosować przy przewodnictwie wycieczek kajakowych i rowerowych. Podstawą do naliczenia jest dla klienta faktura.
Niniejszy cennik usług przewodnickich obowiązuje od dnia 13.08.2015.
Zarząd PTTK ROS zastrzega sobie możliowość zmiany stawek  w uzasadnionych przypadkach.
Nowy cennik dotyczy umów zawartych po dniu wejścia uchwały w życie.   Każda zmiana wymaga uchwały Zarządu PTTK ROS.


CENY WEJŚĆ DO OBIEKTÓW
Muzeum Zamkowe, Galeria i wystawy
norm.: 6 zł_____ulg.: 4 zł
zwiedzanie Sarkofagów
norm.: 4 zł_____ulg.: 3 zł
wejście na Wieżę
norm.: 4 zł_____ulg.: 3 zł
Muzeum Morskie
norm.: 10 zł____ulg.: 5 zł
(zbiorowy pow. 10 osób: 5 zł)
Muzeum Narodowe
norm.: 10 zł_____ulg.: 5 zł
(zbiorowy pow. 10 osób: 5 zł )
Ratusz
norm.: 10 zł_____ulg.: 5 zł
zwiedzanie Bazyliki Archidiecezjalnej
pw. św. Jakuba
j. polski: 3 zł____j. obcy: 1 Euro
rejs statkiem po porcie (1 godz)
norm.: 30 złł_____ulg.: 20 zł
(zbiorowy pow. 10 osób: cena negocjowana)
     
WYŻYWIENIE
_____ - śniadanie.
_____ - obiad
_____ - kolacja
_____ - obiadokolacja

od 15 zł/os.
od 25 zł/os.
od 17 zł/os.
od 25 zł/os.
   
NOCLEGI
_____- od 50 zł/os.
   


Szczecin - Starówka


Szczecin - Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba


Szczecin - Pomnik Czynu Polaków