Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski "88"

 Kalendarz imprez Klubu "88" na 2024
Zapraszamy na stronę klubową FB

Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski "88" jest drugim pod względem długości prowadzonej działalności klubem turystyki kwalifikowanej istniejącym przy Regionalnym Oddziale Szczecińskim PTTK im. Stefana Kaczmarka, ale pierwszym turystycznym klubem kolarskim PTTK na Pomorzu Zachodnim i jednym z najstarszych w Polsce.
Założony został w dniu 24 czerwca 1964 r. przez małżeństwo: Barbarę i Stefana Kaczmarków. Powstał w wyniku usamodzielnienia się sekcji turystyki kolarskiej ówczesnego Koła Turystycznego "Wiercipięty". Po kilku miesiącach Klub liczył 24 członków.

Już latem 1964 r. zorganizowano pierwszy obóz wędrowny (głównie dla młodzieży). Wędrując z namiotami, nocując nad brzegami jezior i rzek uczestnicy poznawali uroki przyrody, historię zabytki architektury; dokumentując je notatkami, szkicami i zdjęciami.
Te letnie obozy wędrowne weszły na stałe w program życia klubowego. Były one "oczkiem w głowie" Stefana Kaczmarka - pierwszego prezesa Klubu, a dwa zósemkowane koła rowerowe w godle Klubu (stąd popularne "88") były i są szczęśliwe przez cały okres działalności Klubu.


Członkowie Klubu od samego początku włączali się aktywnie w działalność Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK, a zwłaszcza w organizację dużych imprez plenerowych. Prowadzenie rajdowych tras rowerowych, obsługa mety rajdu, przeprowadzanie konkursów, to wkład kadry i aktywu klubowego w pracę na rzecz swego Oddziału. Klub podejmował się także organizacji imprez o charakterze ogólnopolskim. Pierwszą z nich był Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK, który odbył się w Moryniu w 1967 r. Jego komandorem był Stefan Kaczmarek.
Wkrótce członkowie Klubu "88" zaczeli wyjeżdżać na wyprawy zagraniczne: do Niemiec (1969 r.), na Węgry (1970 r., 1971 r.) i do Austrii (1973 r.).

Należy wspomnieć o stałych imprezach plenerowych organizowanych przez Klub (wspólnie z Regionalną Komisją Turystyki Kolarskiej PTTK w Szczecinie). Są to: "Kolarskie Powitanie Wiosny", "Kolarskie Zakończenie Sezonu", "Wojewódzkie Zloty Turystów Kolarzy". Ponadto: "Nocny Rajd Kolarski", "Rajd Rocznicowy" (dziś już w randze ogólnopolskiego), "Powitanie Nowego Roku", "Klubowe Zakończenie Sezonu".

Od kilku lat w okresie lipca - sierpnia wprowadzono otwarte (ogłaszane w szczecińskiej prasie) wycieczki "Rowerem w nieznane", z myślą o tych, którzy urlop czy wakacje spędzają w domach.

Po śmierci Stefana Kaczmarka (w 1974 r.) prezesem Klubu zostaje Marian Czyżewski. Pod jego kierownictwem w 1977 r. Klub organizuje po raz drugi Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej (pierwszy zlot odbył się w 1971 r.)


W 1984 r. rusza kolejna wyprawa zagraniczna. Pięć osób przez Czechy, Austrię udaje sie do Włoch zabierając urnę z ziemią z polskich pól bitewnych. Urna przekazana zostaje merowi miasta Cassino, a wyprawa pobiera ziemię z cmentarza żołnierzy polskich na Monte Cassino, przywożąc ją do kraju. Uczestnicy wyprawy byli również przyjęci na prywatnej audiencji przez papieża Jana Pawła II w Watykanie.


W 1987 członkowie Klubu odwiedzili na rowerach Niemcy, Francję i kraje Beneluksu.
Od 1992 r. STKKol."88" bierze udział w organizowanym przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK konkursie na najlepiej pracujący klub turystyki kolarskiej w kraju, zajmując czołowe lokaty (od II do VI).

W 1999 r. członkowie Klubu bardzo aktywnie włączają sie w organizację 39 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej "Wolin '99".

Aktualnie Klub skupia liczne grono (ok. 25 osób) miłośników rowerowych wędrówek, z których ponad połowa posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej.


Wycieczka "Rowerem w nieznane"