Sprawozdanie

z podsumowania XI edycji Konkursu na Najaktywniejsze SKKT

a

zobacz migawki z uroczystości podsumowania XI edycji Konkursu na Najaktywniejsze SKKT

 

 

Podsumowanie Konkursu odbyło się w auli IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie ul. Św. Kingi 2.

Udział w spotkaniu wzięli finaliści XI edycji Konkursu – młodzież, dyrektorzy, opiekunowie SKKT ze szkół Szczecina i woj. zachodniopomorskiego oraz zaproszeni przedstawiciele władz i samorządów:

Pani Jolanta Bernat z Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego

Pan Grzegorz Janowski z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

Pani Małgorzata Borzuchowska z Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin

Pani Teresa Kalina - Radna Miasta Szczecina

Pan Andrzej Mickiewicz - Radny Miasta Szczecina

Pani Jolanta Sojka - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Pan Jan Krzysztoń - Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK

         

Celem konkursu jest poznanie regionu i jego historii, zabytków, parków narodowych i krajobrazowych, integracja z dziećmi niepełnosprawnymi, ochrona przyrody, rekreacja i zabawa w plenerze, promowanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych oraz zdobywanie odznak krajoznawczych i turystycznych - co pogłębia i umacnia wiedzę o regionie i kraju.

          Uroczystość otwarła Pani Małgorzata Zawadzka Wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego; witając przybyłych, krótko nakreśliła historię, profil Szkoły i jej osiągnięcia. Uczniowie Szkoły z Kółka Teatralnego zaprezentowali ciekawy, ambitny w treści i formie spektakl pod tytułem „Carpe Diem Carpe Mortem” w reżyserii absolwenta IV LO studenta V semestru Filozofii Marcela Mroczka, gorąco przyjęty przez zebranych.

Jerzy Winsze, Prezes ROS PTTK, powitał zebranych, omówił historię i zasady konkursu, dziękując nauczycielom za ich trud i pracę z młodzieżą, która dała tak dobre rezultaty – zachęcając do kontynuacji i udziału w XII edycji konkursu.

Następnie odczytał wyniki konkursu.

Puchary, dyplomy i materiały krajoznawcze otrzymały 23 SKKT -  zdobywcy miejsc w poszczególnych kategoriach szkół ze Szczecina i woj. zachodniopomorskiego z rąk przedstawicieli władz i samorządów. Młodzież i dzieci z wyróżnionych szkół uczestniczące w imprezie otrzymały zestawy krajoznawcze, a Opiekunowie SKKT dyplomy i wydawnictwa krajoznawcze.

Puchary i nagrody wręczyli przedstawiciele władz samorządowych i prezesi ROS PTTK.

Pani Jolanta Bernat odczytała gratulacje Wicemarszałka woj. Zachodniopomorskiego Pana Witolda Jabłońskiego skierowane do ROS PTTK za upowszechnianie turystyki aktywnej wśród dzieci i młodzieży.

Prezes Jerzy Winsze poinformował, że głównie Urząd Miasta Szczecin oraz Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego i ROS PTTK sfinansowały nagrody dla najlepszych SKKT w XI edycji konkursu na „Najaktywniejsze SKKT”.

Podziękował również sponsorom którzy przekazali materiały krajoznawcze są to:

Wydział Sportu i Turystyki i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Dzięki Urzędowi Miasta i Urzędowi Marszałkowskiemu oraz sponsorom wyróżniono większą ilość Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych z terenu miasta i województwa.

Następnym punktem programu było wręczenie honorowych odznak PTTK „Za Rozwój Turystyki i Krajoznawstwa” dyrektorom szkół wyróżniających się aktywnością.

Odznaki otrzymali:

Dyrektor IV LO Pani Danuta Rodziewicz

Dyrektor ZSEE Pani Beata Miętus

Dyrektor XIII LO Pan Cezary Urban

Dyrektor SP nr 42 Pani Bożena Runowicz

Dyrektor SP nr 51 Pani Irena Lewandowska

Dyrektor SP nr 14 Pani Urszula Pająk

Dyrektor GM nr 6 Pani Ewa Dobrzycka

Dyrektor MOS nr 1 Pani Romana Kozłowska

oraz Pani Barbara Nowakowska z Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin.

 

Medal Zarządu Głównego PTTK „za pomoc i współpracę” otrzymała Pani Barbara Nowakowska z Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecina.

 

Podziękowanie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie „za działalność propagującą rajdy i wycieczki piesze” otrzymała Pani Krystyna Herbko z Zespołu Szkół Publicznych z Reptowa, a specjalne wyróżnienia za aktywność otrzymało dwunastu Opiekunów SKKT.

 

Następnym punktem programu była prezentacja Łukasza Szubińskiego z wyprawy „Bajkał – Mongolia – Syberia 2008”, którą przedstawił multimedialnie z komentarzem – uczestnik wyprawy, były uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego ze Szczecina.

Przy kawie, herbacie, ciastkach i owocach dyskutowano o dotychczasowych osiągnięciach i planach turystyczno-krajoznawczych SKKT na następny rok szkolny.