I KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE ZE SZCZECINA

 

I miejsca równorzędne:

Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy SP 74           -   2.877 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze dla 4-ch opiekunów SKKT.

Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy SP 42           -   2.030 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

II miejsce:         Puchar oraz dyplom za  II miejsce otrzymuje SKKT przy SP 71        -   1.299 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

III miejsce:       Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy SP 14        -   1.229 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze dla 2-ch opiekunów SKKT.

IV miejsce:       Puchar oraz dyplom za IV miejsce otrzymuje SKKT przy SP 48        -   1.185 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

V miejsce:        Puchar oraz dyplom za V miejsce otrzymuje SKKT przy SP 51         -   1.116 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy szkołach:

miejsce  6        SP 36                          -     606 pkt

miejsce  7        SP 11                          -     581 pkt

miejsce  8        SP 47                          -     429 pkt

miejsce  9        SP 28                          -     340 pkt

miejsce 10       SP 13                          -     242 pkt

miejsce 11       SP 37                          -     210 pkt

miejsce 12       SP 21                          -     166 pkt

miejsce 13       SP 20                          -     161 pkt

miejsce 14       SP 39                          -     156 pkt

miejsce 15       SP 61                          -     149 pkt

miejsce 16       Niepub.Szkoła Primus  -     124 pkt

miejsce 17       SP 23                          -     119 pkt

miejsce 18       SP 59                          -     106 pkt

miejsce 19       SP 12                          -       92 pkt

miejsce 20       SP 64                          -       71 pkt

miejsce 21       SP 65                          -       65 pkt

 
II KATEGORIA:  GIMNAZJA ZE SZCZECINA

 

I miejsce:          Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy GM 29        -   1.034 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

II miejsce         Puchar oraz dyplom za II miejsce  otrzymuje SKKT przy GM 6        -     891 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

III miejsce        Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy GM 14     -     557 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

IV miejsce        Puchar oraz dyplom za IV miejsce otrzymuje SKKT przy GM 39     -     505 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy gimnazjach:

miejsce  5        GM  26                       -     285 pkt

miejsce  6        GM  18                       -     263 pkt

miejsce  7        GM  23                       -     263 pkt

miejsce  8        GM    8                       -     184 pkt

miejsce  9        GM  10                       -     105 pkt

miejsce 10       GM    3                       -     105 pkt

miejsce 11       GM  21                       -       97 pkt

miejsce 12       GM  16                       -       76 pkt

miejsce 13       GM    7                       -       65 pkt

miejsce 14       GM  27                       -       50 pkt

 

III KATEGORIA: LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I  TECHNIKA SZCZECIN

 

I miejsce:          Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy IV LO         -   1.055 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

II miejsce:         Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy VIII LO    -     772 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

II  miejsce:        Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy XI LO        -     722 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT. 

III miejsce        Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy XIII LO    -     504 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy liceach i technikach:

miejsce  4        I LO                            -     262 pkt

miejsce  5        VI LO                         -     204 pkt

miejsce  6        X LO                          -     135 pkt

miejsce  7        II LO                           -       55 pkt

 

 

IV KATEGORIAZESPOŁY SZKÓŁ SZCZECIN

 

I miejsce:         Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy ZSEE           -   4.020 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze dla 2-ch opiekunów SKKT

II miejsce:        Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy ZS nr 7       -     882 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

III miejsce:       Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy ZS nr 12    -     657 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze dla 2-ch opiekunów SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy:

miejsce  4        ZSZ Specjalnych         -     425 pkt

miejsce  5        ZS Sportowych           -     204 pkt

miejsce  6        ZS nr 1                        -     130 pkt

miejsce  7        ZSO nr 4                     -     101 pkt

miejsce  8        ZS Ogrodn.                 -       95 pkt

miejsce  9        ZS Publicz. nr 2           -       88 pkt

miejsce 10       ZS Budowlanych         -       72 pkt

 

V KATEGORIA – OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

 

I miejsce:         Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy MOS Przylesie       -   257 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

II miejsce:        Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy SOSW dla Dzieci

Niepełnosprawnych Ruchowo z Polic                                                         -   107 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy:

miejsce 3         OSW nr 1                   -     54 pkt.

 

VI KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE Z TERENU

 

I miejsce:          Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje  SKKT przy SP Strachocin        -   902 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

II miejsce:        Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje  SKKT przy SP nr 1

z Polic                                                                                                           -   572 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

III miejsce:       Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy SP nr 3

z Gryfic                                                                                                         -   513 pkt

-     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy:

miejsce 4         SP nr 3 Police              -     397 pkt

miejsce 5         SP nr 8 Police              -     207 pkt

miejsce 6         SP nr 1 Stargard          -       69 pkt

miejsce 7         SP Niekłończyca         -       57 pkt

 

VII KATEGORIA:  GIMNAZJA TEREN

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy Szkołach:

GM nr 2 Police                                   -      135 pkt

GM nr 3 Police                                   -       60 pkt

GM nr 1 Police                                   -       54 pkt

 

VIII KATEGORIA:  ZESPOŁY SZKÓŁ  Z TERENU

 

I miejsce:         Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT  

przy ZS Publicznych w Reptowie                                                                 -   243 pkt

                        -          Dyplom i materiały krajoznawcze Opiekun SKKT.

 

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy:

ZS Przecław                                        -     72 pkt

 

WYRÓŻNIENIA  SPECJALNE

 

Specjalne wyróżnienia dla Opiekunów SKKT za udział z młodzieżą w największej ilości imprez turystyczno-rekreacyjnych w postaci dyplomów i materiałów krajoznawczych otrzymują:

 

SP nr 42                      Wiesława Nowacka

SP nr 14                      Ewa Łaszcz  i  Krzysztof Marciszewski

SP nr 51                      Danuta Prądzyńska

SP nr 71                      Zofia Moskal

SP nr 48                      Anna Klimaszewska

SP Strachocin              Danuta Świątek

GM nr 29                    Ewa Kowalewska

IV LO                         Waldemar Hejza

VIII LO                       Józefa Kochelak  i  Sławomira Gawle

ZSEE                          Aretta Zalewska  i  Robert Adamowicz

SOSW nr 1 Police       Janusz Chmielewski

MOS Przylesie             Mariusz Kaźmierkiewicz