Wyniki XIII edycji Konkursu na

„Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne”

w roku szkolnym 2009/2010

 

 

I  KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE ZE SZCZECINA

 

I miejsce          Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy SP 74           - 2.383 pkt.

- Dyplom i materiały krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT.

II miejsce         Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy SP 42          - 1.360 pkt.

- Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

III miejsce        Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy SP 14         -   797 pkt.

- Dyplom i materiały krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT.

IV miejsce       Puchar oraz dyplom za IV miejsce otrzymuje SKKT przy SP 37          -   539 pkt.

- Dyplom i materiały krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT.

V miejsce         Dyplom za V miejsce otrzymuje SKKT przy  SP "TAK"                    -   305 pkt.

- Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

       Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy szkołach:

 

miejsce  6      SP 11                    -    289 pkt

miejsce  7      SP 48                    -    225 pkt

miejsce  8      SP 64                    -    210 pkt

miejsce  9      SP 23                    -    205 pkt

miejsce 10     SP Katolicka         -    188 pkt

miejsce 11     SP   7                    -    155 pkt

miejsce 12     SP 39                    -    135 pkt

miejsce 13     SP 18                    -    132 pkt

miejsce 14     SP 47                    -    126 pkt

miejsce 15     SP 71                    -    111 pkt

miejsce 16     SP 63                    -    108 pkt

miejsce 17     SP 10                    -      90 pkt

miejsce 18     SP Głębokie          -      61 pkt

miejsce 19     SP 51                    -      52 pkt

miejsce 20     SP 41                    -      51 pkt

 

 

II KATEGORIA:  GIMNAZJA ZE SZCZECINA

 

I miejsce:          Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje  SKKT przy  GM 29         -       742 pkt

                        -     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

II miejsce         Puchar oraz dyplom za II miejsce  otrzymuje  SKKT przy GM 14       -         384 pkt

                        -     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

                  

III miejsce        Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy GM  Katolickie  - 312 pkt.

   -     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy gimnazjach:

 

miejsce  4      GM  20           -            174 pkt.

miejsce  5      GM   8            -            154 pkt.

miejsce  6      GM  26           -            128 pkt.

miejsce  7      GM   6            -            123 pkt.

miejsce  8      GM   5            -              70 pkt.

 

 

III  KATEGORIA: LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I  TECHNIKA SZCZECIN

 

I miejsce:          Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy IV LO                  -  1.859 pkt.

                        -       Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

II miejsce:       Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy III LO                     -  605 pkt.

                        -       Dyplom i materiały krajoznawcze 2 opiekunów SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy liceach i technikach:

 

miejsce  3       VIII LO          -             152 pkt.

miejsce  4       XIII LO          -             149 pkt.

 

IV KATEGORIA:  ZESPOŁY SZKÓŁ SZCZECIN

 

I miejsce:        Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje  SKKT przy ZSEE        - 1.812 pkt.

                       -     Dyplom i materiały krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT                        

II miejsce:       Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje  SKKT przy ZS nr 7    - 1.118 pkt.

                       -     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

III miejsce:      Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy ZS nr 11 -    530 pkt.

                       -     Dyplom i materiały krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT.

IV miejsce      Dyplom za IV miejsce otrzymuje SKKT przy ZS Sportowych         -    370 pkt.

                       -      Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT 

 

dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy:

 

miejsce  5      ZS nr  9                                  -           282 pkt.

miejsce  6      ZS nr  3                                  -             79 pkt.

miejsce  7      ZS nr 12.                                -             62 pkt.

 

V KATEGORIA:  OŚRODKI SZKOLNO–WYCHOWAWCZE SZCZECIN

 

I miejsce        Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy MOS nr 1 Przylesie      -     435 pkt.

                       -     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

II miejsce       Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy SOSW nr 2                    -    244 pkt.

                       -     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

III miejsce       Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy ZSZ Specjalnych nr 1 -     212 pkt.

                       -     Dyplom i materiały krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT

 

 

 

VI KATEGORIA:  SZKOŁY PODSTAWOWE Z TERENU

 

I miejsce:          Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje  SKKT przy SP Strachocin            - 2.025 pkt.

-        Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

II miejsce:        Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje  SKKT przy SP nr 1 z Polic           -     892 pkt.

                       -        Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT.

 

Dyplomy za udział otrzymują następujące SKKT przy:

 

miejsce 3       SP nr 3 Police                      -              152 pkt.

miejsce 4       SP nr 8 Police                      -              143 pkt.

miejsce 5       SP Przecław                         -                69 pkt.

 

 

VII KATEGORIA:  ZESPOŁY SZKÓŁ  Z TERENU

 

Wyróżnienie       Puchar oraz dyplom otrzymuje SKKT przy ZS Publicznych w Reptowie   -        185 pkt.

                             -     Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

Wyróżnienie        Puchar oraz dyplom otrzymuje SKKT przy ZS Kołbacz                               -     141 pkt.

                             -      Dyplom i materiały krajoznawcze opiekun SKKT

 

 

       VIII KATEGORIA:  OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE TEREN

                                                                                                                                                                  

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy MOW Trzebież          -     104 pkt.

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy SOSW nr 1 Police      -       66 pkt.

 

 

IX KATEGORIA:  GIMNAZJA TEREN

 

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy GM nr 2 Police                 -       119 pkt.

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy GM nr 7 Police                 -         83 pkt.

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy GM nr 1 Police                 -         68 pkt.

Dyplom za udział otrzymuje SKKT przy GM nr 1 Stargard             -         51 pkt.

 

 

 

WYRÓŻNIENIA  SPECJALNE

 

Specjalne wyróżnienia dla Opiekunów SKKT za udział z młodzieżą w największej ilości imprez turystyczno-rekreacyjnych w postaci dyplomów i materiałów krajoznawczych otrzymują:

 

1.      SP nr 42                   Wiesława Nowacka

2.      SP nr 14                   Krzysztof Marciszewski

3.      SP nr 14                   Aldona Głowacka

4.      SP nr 14                   Ewa Łaszcz

5.      SP Strachocin           Danuta Świątek

6.      SP nr 1 Police           Aneta Partyka-Mańke

7.      GM nr 29                  Ewa Kowalewska

8.      IV LO                       Waldemar Hejza

9.      ZSEE                        Aretta Zalewska 

10.  ZSEE                         Robert Adamowicz

11.  ZS nr 7                      Artur Kotowski