Wyniki XIV edycji Konkursu na
„Najaktywniejsze Szkolne Ko這 Krajoznawczo - Turystyczne”
w roku szkolnym 2010/2011

I  KATEGORIA: SZKOΧ PODSTAWOWE ZE SZCZECINA

I miejsce     Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy SP 74               -   3218 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 4 opiekunów SKKT.
II miejsce     Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy SP 42             -   1663 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT
III miejsce     Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy SP 14           -   1108 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT.
IV miejsce     Puchar oraz dyplom za IV miejsce otrzymuje SKKT przy  SP "TAK"  -    957 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT.
V miejsce     Puchar oraz dyplom za V miejsce otrzymuje SKKT przy SP 37               -   918 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT.
VI miejsce       Puchar oraz dyplom za VI miejsce otrzymuje SKKT przy SP 51           -   897 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT
VII miejsce     Puchar oraz dyplom za VII miejsce otrzymuje SKKT przy SP 18           -   725 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT
VIII miejsce    Puchar oraz dyplom za VIII miejsce otrzymuje SKKT przy SP 48          -   686 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT
IX miejsce       Puchar oraz dyplom za IX miejsce otrzymuje SKKT przy SP 11           -   645 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT
X miejsce        Puchar oraz dyplom za X miejsce otrzymuje SKKT przy SP 64             -   564 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT
XI miejsce       Puchar oraz dyplom za XI miejsce otrzymuje  SKKT przy SP "Na G喚bokiem"-   516 pkt.
- Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT

 Dyplomy za udzia otrzymuj nast瘼uj帷e SKKT przy szko豉ch:

miejsce  12      SP  7                         -    316 pkt
miejsce  13      SP 12                        -    220 pkt
miejsce  14      SP 23                        -    184 pkt
miejsce  15      SP 54                        -    160 pkt
miejsce  16      SP Katolicka             -    133 pkt
miejsce  17      SP 47                        -    112 pkt
miejsce  18      SP 61                        -    108 pkt
miejsce  19      SP 55                         -     80 pkt
miejsce  20      SP 69                         -     78 pkt
miejsce  21      SP 68                         -     72 pkt


 II KATEGORIA:  GIMNAZJA ZE SZCZECINA

I miejsce:    Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje  SKKT przy  GM 29                -   1149 pkt.
                        -     Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT.
II miejsce    Puchar oraz dyplom za II miejsce  otrzymuje  SKKT przy GM Katolickie  -     796 pkt.
                        -     Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT.
                              
Dyplomy za udzia otrzymuj nast瘼uj帷e SKKT przy gimnazjach:

miejsce  3      GM  20                   -   381 pkt.
miejsce  4      GM  14                   -   303 pkt.
miejsce  5      GM  27                   -   224 pkt.
miejsce  6      GM  26                   -   156 pkt.
miejsce  7      GM   8                    -   154 pkt.
miejsce  8      GM  43                   -   152 pkt.
miejsce  9      GM  21                   -    84 pkt.
miejsce 10      GM  18                  -    80 pkt.
miejsce 11      GM   6                   -    76 pkt.
miejsce 12      GM   5                   -    70 pkt.


III  KATEGORIA: LICEA OGÓLNOKSZTAz。E I  TECHNIKA SZCZECIN

I miejsce:    Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy IV LO           -   3867 pkt.
                        -       Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT.
II miejsce:     Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy III LO        -     804 pkt.
                        -       Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT.
III miejsce     Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy I LO          -    581 pkt.
                        -       Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT

Dyplomy za udzia otrzymuj nast瘼uj帷e SKKT przy liceach i technikach:

miejsce  4       XIII LO                        -   412 pkt.
miejsce  5       Katolickie LO               -   132 pkt.
miejsce  6       VIII LO                        -   104 pkt.

IV KATEGORIA – ZESPOΧ SZKÓ SZCZECIN

I miejsce:      Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje  SKKT przy ZS nr 7                  -   2166 pkt.
                       -     Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT                        
II miejsce:     Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje  SKKT przy ZSEE                   -   1968 pkt.
                      -     Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT.
III miejsce:    Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy ZS Sportowych    -     951 pkt.
                       -     Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT.
IV miejsce      Puchar oraz dyplom za IV miejsce otrzymuje SKKT przy ZS nr 11            -      668 pkt.
                       -      Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 4 opiekunów SKKT
V miejsce       Puchar oraz dyplom za V miejsce otrzymuje SKKT przy ZS nr 9                -      660 pkt.
                       -      Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT
VI miejsce      Puchar oraz dyplom za VI miejsce otrzymuje SKKT przy ZS nr 12             -      578 pkt.
                       -      Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT

Dyplomy za udzia otrzymuj nast瘼uj帷e SKKT przy:

miejsce  7      ZS nr 14                            -   220 pkt.
miejsce  8      CK Sportowego                -   180 pkt.
miejsce  9      ZSS nr 9                            -   104 pkt.
miejsce 10      ZS Ogrodniczych               -    84 pkt.
miejsce 11      ZS nr 10                            -    76 pkt.

V KATEGORIA:  O吐ODKI SZKOLNO–WYCHOWAWCZE SZCZECIN

I miejsce        Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy SOSW nr 2        -   884 pkt.    
                       -     Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 3 opiekunów SKKT

Dyplomy za udzia otrzymuj nast瘼uj帷e SKKT przy:

miejsce 2     MOS nr 1                              -   80 pkt.
miejsce 3     SOSW dla DNS                    -   74 pkt.
miejsce 4     MOS nr 2                              -   64 pkt.

VI KATEGORIA – SZKOΧ PODSTAWOWE Z TERENU

I miejsce:    Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje  SKKT przy SP Strachocin       -   2104 pkt.
-                    Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT
II miejsce:     Puchar oraz dyplom za II miejsce otrzymuje SKKT przy SP nr 3 z Polic     -   1179 pkt.
                        -        Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT.
III miejsce     Puchar oraz dyplom za III miejsce otrzymuje SKKT przy SP nr 1 z Polic    -    864 pkt.
                        -        Dyplom i materia造 krajoznawcze opiekun SKKT

Dyplomy za udzia otrzymuj nast瘼uj帷e SKKT przy:

miejsce 4       SP nr 8 Police                     -   238 pkt.
miejsce 5       SP Przec豉w                        -   192 pkt.
miejsce 6       SP Gryfice                           -     96 pkt.
miejsce 7       SP nr 2 P這ty                        -    80 pkt.
miejsce 8       SP Gryfino                            -    76 pkt.
miejsce 9       SP Widuchowa                     -    60 pkt.

VII KATEGORIA:  ZESPOΧ SZKÓ  Z TERENU

Dyplomy za udzia otrzymuj nast瘼uj帷e SKKT przy:

miejsce 1        ZS Do逝je                            -   188 pkt.
miejsce 2        ZS Ko豚acz                         -   184 pkt.

 VIII KATEGORIA:  O吐ODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE TEREN
                                                                                                                                                               
I miejsce        Puchar oraz dyplom za I miejsce otrzymuje SKKT przy MOW Renice        -   1424 pkt.
                      -     Dyplom i materia造 krajoznawcze dla 2 opiekunów SKKT

Dyplom za udzia otrzymuje SKKT przy MOW Trzebie                    -    176 pkt.

IX KATEGORIA:  GIMNAZJA TEREN

Dyplom za udzia otrzymuje SKKT przy GM nr 3 Police                     -    104 pkt.
Dyplom za udzia otrzymuje SKKT przy GM Maszewo                       -      70 pkt.


 
WYRÓ烤IENIA  SPECJALNE

Specjalne wyró積ienia dla Opiekunów SKKT za udzia z m這dzie膨 w najwi瘯szej ilo軼i imprez turystyczno-rekreacyjnych w  postaci dyplomów i materiaów krajoznawczych otrzymuj:

Gm nr 29               Ewa Kowalewska
SP nr 42                Wies豉wa Nowacka
SP Strachocin        Danuta 安i徠ek
IV LO                   Waldemar Hejza
SP "TAK"              Danuta Wójcik
ZS nr 7                  Artur Kotowski