Chrystianizacja Pomorza

REGULAMIN

§ 1

PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka na wniosek Komisji Krajoznawczej przy PTTK ROS ustanawia okresową odznakę krajoznawczą „Chrystianizacja Pomorza

§ 2

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 6-ciu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w dzienniczek - regulamin, w którym wymagane jest potwierdzenie zwiedzania miejsc wyznaczonych regulaminem.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywaną podczas wycieczek: pieszych, kolarskich, autokarowych itp.).

§ 4

Kolejność potwierdzenia poszczególnych miejsc dowolna. Czas zdobywania odznaki: do wyczerpania nakładu odznak.


§ 5

Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu we wszystkich wymaganych do zwiedzenia miejscach. Pobyt potwierdza się przez uzyskanie pieczątki. Opis krajoznawczy dotyczy dowolnie wybranego potwierdzonego obiektu,

§ 6

Weryfikacji podlegać będą tylko oryginalne dzienniczki z odciskiem pieczęci PTTK ROS i przez niego wydane.

§ 7

Dzienniczki weryfikuje i przyznaje odznaki Komisja Krajoznawcza PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. Stefana Kaczmarka (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 70-201 Szczecin). Zakupu odznaki dokonuje się na podstawie zweryfikowanych dzienniczków. Dzienniczki i odznaki zakupić można w biurze PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego.

§ 8

Odznakę „Chrystianizacja Pomorza” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno krajoznawczymi


pobierz i wydrukuj dzienniczek - regulamin odznaki (format pdf )