SZLAKIEM CYSTERSKIM POMORZA ZACHODNIEGO
REGULAMIN

§ 1
PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka na wniosek Komisji Krajoznawczej PTTK ROS ustanawia okresową Odznakę Krajoznawczą: "Szlakiem Cysterskim Pomorza Zachodniego".

§ 2
Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 6-ciu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w niniejszy dzienniczek regulamin w ROS PTTK. Wymagane jest potwierdzenie zwiedzania miejsc wyznaczonych regulaminem, według Informatora Historycznego-Zeszyt 3 (wydanego przez PTTK Regionalny Oddział Szczeciński).

§ 3
Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową zdobywaną podczas wycieczek kwalifikowanych, autokarowych itp.

§ 4
Kolejność potwierdzenia poszczególnych miejsc dowolna. Czas zdobywania odznaki: do wyczerpania jej nakładu

§ 5
Podstawą do zdobywania odznaki -jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu wszystkich wymaganych do zwiedzenia miejsc. Pobyt potwierdza się przez uzyskanie odcisku pieczątki. Opis krajoznawczy dotyczy dowolnie wybranego, potwierdzonego obiektu.

§ 6
Weryfikacji podlegać będą tylko oryginalne dzienniczki z odciskiem pieczęci PTTK ROS i przez niego wydane.

§ 7
Dzienniczki weryfikuje Komisja Krajoznawcza PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. Stefana Kaczmarka (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10,   70-201 Szczecin). Zakupu odznaki dokonuje się na podstawie zweryfikowanych dzienniczków w biurze Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK.

§ 8
Odznakę „SZLAKIEM CYSTERSKIM POMORZA ZACHODNIEGO" można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.

pobierz i wydrukuj dzienniczek - regulamin odznaki (format pdf  )