Rajdy organizowane w 2012 r.
przez Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka

a

51 OGÓLNOPOLSKI RAJD "Szlakiem Walk o Szczecin"__                          22.04.2012 r

RAJD "W poszukiwaniu lata"                                                                 ____17.06.2012 r.           _

37 OGÓLNOPOLSKI ZLOT im. STEFANA KACZMARKA_____                _ 23.09.2012 r.

MŁODZIEŻOWY RAJD "Chryzantema"                                      _ _           __20.10.2012 r.