Władze Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka
wybrane na XXV Zjeździe Oddziału w dniu 22.04.2017