Władze Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka
wybrane na XXVI Zjeździe Oddziału w dniu 17.09.2022 r.