KOŁO PRZEWODNIKÓW

cennik usług przewodnickich

Uroczystość 75 lecia Koła Przewodników  -  24 maja 2023 r.
zwiedzanie Bazyliki Katedralnej          spotkanie w Pracowni Krajoznawczej          prezentacja historii Koła


Szczecin, dn. 15 stycznia 2023 r.
KOLEŻANKI / KOLEDZY PRZEWODNICY

Zarząd Koła Przewodników, uprzejmie informuje, że Nasze Koło Przewodników PTTK przy Regionalnym Oddziale PTTK w Szczecinie, w maju 2023 r. liczyć będzie 75 LAT.
Zarząd Koła chciałby, aby to Lecie obejść w miarę uroczyście w obecnej sytuacji Koła. W związku z powyższym, Zarząd prosi o podpowiedź, dot. formy / miejsca organizacji Spotkania Okolicznościowego związanego z 75-leciem
Chcielibyśmy, aby ta uroczystość była mile wspominana przez aktywnych i nieaktywnych przewodników
Zarząd przymierza się do opracowania prezentacji związanej z Leciem Koła oraz prezentacji dot. wszystkich Prezesów Koła Przewodników. Lista ich liczy 19 osób (w załączeniu).
W związku z powyższym Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich, o podzielenie się informacjami / danymi, które posiadacie, a dot. wymienionych nazwisk Prezesów (zdjęcia, dane biograficzne, ciekawostki, wspomnienia, itp.).
Dane te prosimy o przesłanie na adres elektroniczny _ zkrasnodebski@wp.pl , lub dostarczenie do Oddziału ROS PTTK, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 10, lub też powiadomienie o posiadanych danych telefonicznie – 607-582-986. Oczywiście osoby przekazujące dane będą wymienieni w opracowaniach.
Wierzymy, że wspólna akcja Wszystkich Przewodników będzie udana i owocna.
Prośbę tą prosimy przyjąć jako wiążącą i terminową. Czym prędzej, tym lepiej.
Z turystycznym Pozdrowieniem.
Prezes Koła – Zygmunt K.


- pismo Zarządu Koła Przewodników z 15.01.2023     (lista prezesów koła przewodników)
- zdjęcia ze szkolenia "Szczecin wielowyznaniowy" w dniu 30.11.2019
- zdjęcia ze spaceru krajoznawczego po Krzekowie w dniu 7.09.2019 r.
-
pismo Zarządu Koła Przewodników z 2.09.2019 z kalendarzem spotkań i szkoleń na II półrocze 2019
- pismo Zarządu Koła Przewodników z 24.02.2019 z kalendarzem spotkań i szkoleń na I półrocze 2019
- zdjęcia ze spaceru po Pomorzanach pt. "Dawny przemysł Szczecina" w dniu 11.05.2019
- prezentacja poświęcona 70-leciu Koła Przewodników w Szczecinie
- zdjęcia z uroczystości 70-lecia Koła Przewodników w Szczecinie w dniu 8.12.2018

- zdjęcia ze zwiedzania Muzeum Przełomów w dniu 24.11.2018
- zdjęcia ze "Spaceru Żółtego Liścia" po Cmentarzu Centralnym w dniu 28.10.2018
- pismo Zarządu Koła Przewodników z 24.10.2018

Tak było: zwiedzanie nowego gmachu filharmonii - 15.11.2014