KOŁO PRZEWODNIKÓW

cennik usług przewodnickich

Pismo Zarządu Koła Przewodników z 2.09.2019 z kalendarzem spotkań i szkoleń na II półrocze 2019


- zdjęcia ze szkolenia "Szczecin wielowyznaniowy"
- zdjęcia ze spaceru krajoznawczego po Krzekowie w dniu 7.09.2019 r.
- pismo Zarządu Koła Przewodników z 24.02.2019 z kalendarzem spotkań i szkoleń na I półrocze 2019

- zdjęcia ze spaceru po Pomorzanach pt. "Dawny przemysł Szczecina" w dniu 11.05.2019
- prezentacja poświęcona 70-leciu Koła Przewodników w Szczecinie
- zdjęcia z uroczystości 70-lecia Koła Przewodników w Szczecinie w dniu 8.12.2018

- zdjęcia ze zwiedzania Muzeum Przełomów w dniu 24.11.2018
- zdjęcia ze "Spaceru Żółtego Liścia" po Cmentarzu Centralnym w dniu 28.10.2018
- pismo Zarządu Koła Przewodników z 24.10.2018

Tak było: zwiedzanie nowego gmachu filharmonii - 15.11.2014