Rajdy zorganizowane w 2008 r.
przez Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka

a

47 OGÓLNOPOLSKI RAJD "SZLAKIEM WALK O SZCZECIN" ___27.04.2008 r
Puszcza Bukowa

43 ZŁAZ NA UCZTĘ TURYSTYCZNĄ ______________________01.O6.2008 r.
Puszcza Wkrzańska

32 OGÓLNOPOLSKI ZLOT PIESZY "GRYF POMORSKI 2008"S_30-31.08.2008 r.
Puszcza Wkrzańska

33 OGÓLNOPOLSKI ZLOT im. STEFANA KACZMARKA________28.09.2008 r.
Puszcza Bukowa

45 MŁODZIEŻOWY RAJD "JESIEŃ"________________________11.10.2008 r.
Puszcza Wkrzańska