Regionalny Oddział Szczeciński PTTK oraz kluby w nim zrzeszone są organizatorami poniższych konkursów.

 

Konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne 
regulamin edycji 2007/8 laureaci edycji 2006/7
regulamin edycji 2008/9 laureaci edycji 2007/8          podsumowanie Konkursu
regulamin edycji 2009/10 laureaci edycji 2008/9          galeria zdjęć z podsumowania Konkursu
regulamin edycji 2010/11 laureaci edycji 2009/10  .     galeria zdjęć z podsumowania Konkursu
regulamin edycji 2011/12
laureaci edycji 2010/11        galeria zdjęć z podsumowania Konkursu
regulamin edycji 2012/13
laureaci edycji 2011/12        galeria zdjęć z podsumowania Konkursu
regulamin edycji 2013/14 laureaci edycji 2012/13        galeria zdjęć z podsumowania Konkursu

laureaci edycji 2013/14        galeria zdjęć z podsumowania Konkursu
regulamin edycji 2015/16
laureaci edycji 2014/15        galeria zdjęć z podsumowania Konkursu

laureaci edycji 2015/16        galeria zdjęć i film z podsumowania Konkursu